โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
โรงเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล รางวัลคุณภาพดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

Home Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ ........

 

หน้าหลัก

ข่าวสาร
รายละเอียดโรงเรียน
ความรู้ด้านสุขภาพ
ภาพนักศึกษา
กิจกรรมภายใน
อัตราจ้างดูแล

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 14 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพจากโรงพยาบาลและคลีนิคต่างๆ

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียนได้ ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียน เรียนได้ทาง Internet สามารถลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซท์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้  อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้ด้วย E-Learning การเรียนทาง Internet  ที่   www.aschoolonline.com  

   aword.jpg (500775 bytes)       รางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเด่น.jpg (293275 bytes)    

ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

 

best teach.jpg (82952 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2553

และรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี  2558

 

pong.jpg (177338 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์อภิปรัชญ์ คืนดี

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2554

  วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพ อันดับต้นของประเทศไทย 

  พันธกิจ  :  สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  คำขวัญ  :  พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

คลิกชมVDO รายการ 10 สุดยอดสถาบัน

ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4

คลิกที่ภาพชม VDO การเรียนการสอน

 

เปิดรับสมัครแล้ว   เปิดรับสมัคร ทุกวัน  (เสาร์  - อาทิตย์  ก็เปิดทำการนะคะไม่เว้นวันหยุดค่ะ)  ตั้งแต่ 8.30 น.- 17.00 น. 

 •   รุ่น เสาร์ - อาทิตย์  รับสมัครทุกวัน เข้าเรียนได้ทุกเสาร์ เป็นการเรียนแบบเก็บบทเรียนให้ครบ ก็ขอยื่นสอบได้
 •   รุ่นที่  57  ภาคปกติ เปิดรับสมัครทุกวัน จนถึงวันที่  30 สิงหาคม 2559  กำหนดเปิดเรียนวันที่  1 กันยายน 2559
 •   รุ่นที่  58  ภาคปกติ เปิดรับสมัครทุกวัน จนถึงวันที่  15 ตุลาคม 2559  กำหนดเปิดเรียนวันที่  21 พฤศจิกายน 2559
 •   ทุกรุ่นในตารางด้านล่างเปิดรับสมัครล่วงหน้าแล้วนะคะ สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจค่ะ

รุ่นที่

กำหนดเปิดเรียน

ออกฝึกงาน

สำเร็จการศึกษา

รุ่น  55

4  เมษายน 59

13   มิถุนายน  59

19  สิงหาคม  59

รุ่น  56

6    มิถุนายน  59

22  สิงหาคม  59

11  พฤศจิกายน 59

รุ่น  57

1    กันยายน  59

14  พฤศจิกายน  59

27  มกราคม  60

รุ่น  58

21  พฤศจิกายน  59

13  กุมภาพันธ์  60

28  เมษายน  60

รุ่น  59

มีนาคม  60

15  พฤษภาคม  60

สิงหาคม  60

รุ่น  60

เมษายน  60

12  มิถุนายน  60

กันยายน  60

รุ่น  61

19  มิถุนายน  60

กันยายน  60

17 พฤศจิกายน 60

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

แผนที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ อยู่ถนนช้างคลาน หน้าโรงแรมดิอิมเพรสค่ะ โทร. 053-271115 , 089-7559412

School Map (google map) แผนที่โรงเรียน คลิก

    สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร   โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร  จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมากขึ้นค่ะ  หากพลาดชมทาง TV คลิกชมรายการได้ที่นี่ค่ะ

 ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที 3 , ตอนที่ 4

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

 •  1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

 •  2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 •  3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษาใน โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
 •  4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางด้าน   ผู้ช่วยพยาบาล
 •  5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ นำไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ

จ่ายแรกเข้าแค่ 5,000 บาท  เข้าเรียนได้พร้อมสวัสดิการครบ

การอบรมเสริมพิเศษ

 •   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 •   พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

 •   พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

 •   พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม

 

หลักสูตรวิชาชีพ  6  เดือน 

สามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งชำระได้เป็นรายงวด  มีทุนการศึกษา  

 กู้ยืมเรียนได้กับธนาคารของรัฐบาล 

เมื่อจบการศึกษาทำงานในตำแหน่ง 

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nurse Aide (NA) 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

(ใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

!!!..... ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์และพยาบาล ผู้มากประสบการณ์ ...... จบหลักสูตรสามารถทำงานได้

 •     เปิดโอกาสให้เข้าเรียนได้แบบสบายกระเป๋า ด้วยทุนกู้ยืมเรียน หลากหลาย

            - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรณีผู้ปกครองเป็นเกษตรกร และเป็นสมาชิก (ธกส.) กู้ได้เต็มจำนวน

            - สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สำหรับผู้ปกครองที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

            - แบ่งชำระกับทางโรงเรียนได้ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องทำเรื่องกู้ยืม ไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

   ข้อแตกต่างจากโรงเรียนอื่น กรุณาคลิกดูสักนิด ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน  

การประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบ  โรงเรียนประสานงานให้
 •   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 •   สปาเพื่อสุขภาพ

 •   คลีนิคต่างๆ

 •   ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล

 •   สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 •   ศูนย์การพยาบาลต่างๆ  ผู้ช่วยพยาบาล

 •   ประกอบกิจการส่วนตัว 

 •   ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกรรม ผู้ช่วยห้อง LAB

 •   ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

 

ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)

 

โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อ กับโครงการ Au Pair in USA คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รายได้ปีละประมาณ  400,000 บาท ฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ สามารถเข้าโครงการ Au Pair in USA ได้ทันที โดยโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจออกใบรับรองการทำงานเลี้ยงเด็ก 200 ชั่วโมง ให้ และบริการยื่นสมัครร่วมโครงการ  คลิกอ่านรายละเอียด

 

  Helping Heart -    กิจกรรมเพื่อสังคม ชมรมช่วยเหลือแบ่งปันสังคมน่าอยู่  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   ภาพกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยใหม่ เลยม่อนแจ่มไปเล็กน้อย ถิ่นทุรกันดาร มีชาวบ้านมารับบริการจำนวนมาก  คลิกชมภาพ  New

 •   ภาพกิจกรรมนักเรียนบ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ กลางวันเลี้ยงอาหารเด็กเล็กและพานักเรียนทำกิจกรรม ร่วมบริจาคเงินไว้เป็นค่าอาหารเด็กเล็ก ตอนเย็นออกหน่วยให้บริการสุขภาพชุมชน คลิกชมภาพ  New

 •   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฟรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมบริจาคเงินค่าอาหารกลางวัน ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ช่วยกันทำอาหารสนุกมากค่ะ  คลิกชมภาพ

 •   ออกหน่วยบริการสุขภาพ  ที่บ้านธรรมปกรณ์ บ้านพักผู้สูงอายุ และ  ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชนกำแพงงาม  คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 •   กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ไปออกหน่วยช่วยดูแลสุขภาพให้ชาวเขาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับสมาคมและมูลนิธิต่างๆ นำทีมโดย  Miss.Evelynne Tan อาจารย์ชาวสิงคโปร์  คลิกดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการเรียนการสอน คลิก

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

  

สามารถสมัครเรียนผ่านหน้าเวปไซท์ได้ ง่ายๆ 3 ขั้นตอน

1.กรอกข้อมูลสมัครเรียน

2.ส่งเอกสารการสมัครให้โรงเรียนทางไปรษณีย์

3.โอนค่าเรียนผ่านทางธนาคาร

แค่เข้าไปเรียน ทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอสอบได้ เรียนเสริมในห้องเรียนได้ในวันที่มีเวลา

 

 •  ร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
 •  สานสัมพันธ์กับนานาประเทศ สอนภาษาอังกฤษให้ ฟรี  เพื่อความเป็นสากล ตอบรับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
 •  เปิดรับนักเรียนชาวต่างชาติ     พร้อมออกเอกสารการขอวีซ่าการศึกษาให้     

     สิ่งที่ทุกคนควรรู้และช่วยเป็น... อาจมีคนรอดชีวิต ด้วยสองมือเรา แค่คลิกอ่านสักนิด

 •  อบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ First Aid & CPR ให้กับหน่วยงาน มูลนิธิ Care for dog  บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเองสนุกสนาน ได้ความรู้ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลังอบรมเสร็จมีเกียรติบัตร First Aid & CPR มอบให้ผู้เข้าอบรม  หากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการอบรมการปฐมพยาบาล First Aid & CPR ติดต่อโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ เรามีทั้งการอบรมที่โรงเรียนและอบรมนอกสถานที่ รายละเอียดตามลิงค์ค่ะ  http://www.popcare.com/learncprnew.htm
  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที
  ่ 053-271115  , 089-7559412   applepanita@gmail.com
      คลิกชมภาพการอบรม

 •  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจขอขอบคุณที่ทาง snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรให้ค่ะ บรรยากาศเป็นไปแบบเป็นกันเองมาก เรียกว่าสนุกทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมค่ะ  คลิกชมภาพการอบรม  

 •   ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรของบริษัท Chiangmai Rock climbing Adventures, บริษัท Siam River Adventures  และ  บริษัท Chiangmai Mountain Biking อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR  เป็นเวลารวม 3 วันได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก  และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดอบรมบุคลากร ติดต่อมาได้ที่โรงเรียน เรายินดีให้ความรู้กับทุกท่านค่ะ

     สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมปฐมพยาบาล First Aid & CPR แบบเต็มรูปแบบ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน มีใบเกียรติบัตรรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้

ลิกเพิ่อดูรายละเอียด 

 

ลิกเพิ่อดูรายละเอียด 

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

 

 • School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 • คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

  Thai cooking easy School
  กิจกรรมสอนทำอาหารไทย รักษาและส่งเสริมวิถีไทย พร้อมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับต่างชาติโดยตรง Enjoy learning Thai cooking. Beautiful view on the roof of Chiangmai Thailand. Learn to cook a delicious and famous Thai foods. We make cooking Thai foods is easy for you.

            

  Electronic mail

  General Information: nakornpingschool@gmail.com
  Customer Support:  
  applepanita@gmail.com
  Webmaster:           
  applepanita@gmail.com

   

   

  [ Home ] ข่าวสาร ] รายละเอียดโรงเรียน ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

  Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
  Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
  Last modified: สิงหาคม 01, 2559