โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
โรงเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล รางวัลคุณภาพดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

Home Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ ........

 

หน้าหลัก

ข่าวสาร
รายละเอียดโรงเรียน
ความรู้ด้านสุขภาพ
ภาพนักศึกษา
กิจกรรมภายใน
อัตราจ้างดูแล

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 12 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพจากโรงพยาบาลและคลีนิคต่างๆ

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียนได้ ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียน เรียนได้ทาง Internet สามารถลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซท์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้  อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้ด้วย E-Learning การเรียนทาง Internet  ที่   www.aschoolonline.com  

สำหรับผู้เรียน E - Learning ....

 •  แจก แท็บเล็ต "ฟรี"  สำหรับผู้สมัครเรียนผู้ช่วยการพยาบาล ในระบบ E - Learning โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เพื่อความสะดวกในการเข้าเรียนทุกที่ทุกเวลา รายละเอียดเพิ่มเติมที่   www.aschoolonline.com 

   aword.jpg (500775 bytes)       รางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเด่น.jpg (293275 bytes)    

ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

 

best teach.jpg (82952 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2553

 

pong.jpg (177338 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์อภิปรัชญ์ คืนดี

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2554

  วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพ อันดับต้นของประเทศไทย 

  พันธกิจ  :  สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  คำขวัญ  :  พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

คลิกชมVDO รายการ 10 สุดยอดสถาบัน

ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4

คลิกที่ภาพชม VDO การเรียนการสอน

 

เปิดรับสมัครแล้ว   เปิดรับสมัครทั้ง  4  รุ่น  รุ่นที่ 50 - รุ่นที่ 52  ทุกวัน  (เสาร์  - อาทิตย์  ก็เปิดทำการนะคะไม่เว้นวันหยุดค่ะ)  ตั้งแต่ 8.00 น.-17.00 น. 

 •   รุ่นที่  50  ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สมัครพร้อมเข้าเรียนได้  จนถึงวันที่   9  มีนาคม  2558
 •   รุ่นที่  51  ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   1  พฤษภาคม 2558  กำหนดเปิดเรียนวันที่  11  พฤษภาคม  2558
 •   รุ่นที่  5ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   กรกฎาคม  2558  กำหนดเปิดเรียนวันที่  15 กรกฎาคม  2558

แจ้งย้ายโรงเรียนเพื่อขยายกิจการ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะทำการย้ายไปที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ขยายกิจการนอกจากเราจะสอนด้านผู้ช่วยทางการพยาบาลแล้ว เรามีการสอนทำอาหารไทย(Thai cooking school)ด้วย เตรียมพบโฉมใหม่ของโรงเรียนเรานะคะ ตามแผนที่นะคะ อยู่ถนนช้างคลาน หน้าโรงแรมดิอิมเพรสค่ะ

    สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร   โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร  จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมากขึ้นค่ะ  หากพลาดชมทาง TV คลิกชมรายการได้ที่นี่ค่ะ

 ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที 3 , ตอนที่ 4

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

 •  1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

 •  2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 •  3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษาใน โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
 •  4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางด้าน   ผู้ช่วยพยาบาล
 •  5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ นำไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ

จ่ายแรกเข้าแค่ 5,000 บาท  เข้าเรียนได้พร้อมสวัสดิการครบ

การอบรมเสริมพิเศษ

 •   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร

 •   พนักงานผู้ช่วยห้องทำฟัน ผู้ช่วยทันตกรรม

 •   พนักงานผู้ช่วยศูนย์เสริมความงาม

เมื่อจบการศึกษาทำงานในตำแหน่ง 

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nurse Aide (NA) 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

(ใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

 ผู้ที่จบหลักสูตรหากต้องการเรียนต่อ   สามารถเทียบโอนหน่วยกิต  ได้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎและ กศน หรือสอบเรียนพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยได้

 หลักสูตรวิชาชีพ  6  เดือน  สามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งชำระได้เป็นรายงวด  มีทุนการศึกษา  

 กู้ยืมเรียนได้กับธนาคารของรัฐบาล 

ฟรี   หอพัก , ชุดฟอร์ม ตำราเรียน , อุปกรณ์การเรียนการสอน

สอนเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นให้   ฟรี 

!!!..... ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์และพยาบาล ผู้มากประสบการณ์ ...... จบหลักสูตรสามารถทำงานได้

 •   ข่าวดี !!! ระหว่างเรียน  ทางโรงเรียนดำเนินการประกันสุขภาพให้ด้วยกับโรงพยาบาลช้างเผือก มาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน 

 •   เข้ารับการรักษา  ฟรี    ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  ไม่ต้องกังวลหากเจ็บป่วยระหว่างเรียน

 •     เปิดโอกาสให้เข้าเรียนได้แบบสบายกระเป๋า ด้วยทุนกู้ยืมเรียน หลากหลาย

            - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรณีผู้ปกครองเป็นเกษตรกร และเป็นสมาชิก (ธกส.) กู้ได้เต็มจำนวน

            - สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา ธนาคารธนชาติ  สำหรับผู้ปกครองที่มีเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

            - แบ่งชำระกับทางโรงเรียนได้ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องทำเรื่องกู้ยืม ไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม

   ข้อแตกต่างจากโรงเรียนอื่น กรุณาคลิกดูสักนิด ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน  

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
 •   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 •   สปาเพื่อสุขภาพ

 •   คลีนิคต่างๆ

 •   ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล

 •   สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 •   ศูนย์การพยาบาลต่างๆ  ผู้ช่วยพยาบาล

 •   ประกอบกิจการส่วนตัว 

 •   ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกรรม   ผู้ช่วยห้อง LAB

 •   ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

        ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)

 

การศึกษาต่อ   หลักสูตรการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ        

上級履修課程  緊急時と寝たきり状態の高齢者と子供の看護・介護

 
โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อ กับโครงการ Au Pair in USA คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รายได้ปีละประมาณ  300,000 บาท ฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ สามารถเข้าโครงการ Au Pair in USA ได้ทันที โดยโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจออกใบรับรองการทำงานเลี้ยงเด็ก 200 ชั่วโมง ให้ และบริการยื่นสมัครร่วมโครงการ  คลิกอ่านรายละเอียด

 

   Help of Heart - Support group   กิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมดีดี เพื่อสังคมน่าอยู่  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   ภาพกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยใหม่ เลยม่อนแจ่มไปเล็กน้อย ถิ่นทุรกันดาร มีชาวบ้านมารับบริการจำนวนมาก  คลิกชมภาพ  New

 •   ภาพกิจกรรมนักเรียนบ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ กลางวันเลี้ยงอาหารเด็กเล็กและพานักเรียนทำกิจกรรม ร่วมบริจาคเงินไว้เป็นค่าอาหารเด็กเล็ก ตอนเย็นออกหน่วยให้บริการสุขภาพชุมชน คลิกชมภาพ  New

 •   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฟรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมบริจาคเงินค่าอาหารกลางวัน ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ช่วยกันทำอาหารสนุกมากค่ะ  คลิกชมภาพ

 •   ออกหน่วยบริการสุขภาพ  ที่บ้านธรรมปกรณ์ บ้านพักผู้สูงอายุ และ  ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชนกำแพงงาม  คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 •   กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ไปออกหน่วยช่วยดูแลสุขภาพให้ชาวเขาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับสมาคมและมูลนิธิต่างๆ นำทีมโดย  Miss.Evelynne Tan อาจารย์ชาวสิงคโปร์  คลิกดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม

 •   โครงการเยาวชนยุคใหม่วัยสร้างสรรค์ ปลูกรักไว้ในใจเยาวชนด้วยดนตรี  เปิดสอนดนตรีให้เยาวชนทั่วไป  ฟรี  คลิกรายละเอียด   

คลิกชมภาพสถานที่ท่องเที่ยว บนดอยอินทนนท์ บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่  ทำไมใครๆถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ เหมือนได้มาเที่ยวพร้อมได้ความรู้

 •  ร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
 •  สานสัมพันธ์กับนานาประเทศ สอนภาษาอังกฤษให้ ฟรี  เพื่อความเป็นสากล ตอบรับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
 •  เปิดรับนักเรียนชาวต่างชาติ     พร้อมออกเอกสารการขอวีซ่าการศึกษาให้     
 •  รวมภาพและรายละเอียดด้านต่างประเทศ คลิกที่นี่

ภาพนักศึกษาอีกมากมาย more students picture click

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าติ้วเข้าร่วมอบรม  ปฐมพยาบาล  

 •   เพิ่งผ่านมาไม่นาน การอบรมล่าสุดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจขอขอบคุณที่ทาง snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรให้ค่ะ บรรยากาศเป็นไปแบบเป็นกันเองมาก เรียกว่าสนุกทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมค่ะ

 •     IMG_0596.jpg (321264 bytes)คลิกเพื่อดู  รวมภาพอบรมการปฐมพยาบาล

 •   ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรของบริษัท Chiangmai Rock climbing Adventures, บริษัท Siam River Adventures  และ  บริษัท Chiangmai Mountain Biking อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR  เป็นเวลารวม 3 วันได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก  และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดอบรมบุคลากร ติดต่อมาได้ที่โรงเรียน เรายินดีให้ความรู้กับทุกท่านค่ะ

f10.jpg (752573 bytes)  คลิกเพื่อดู  รวมภาพอบรมการปฐมพยาบาล

    กิจกรรมเพื่อสังคม เปิดอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฟรี   กิจกรรมดีดี เพื่อสังคมน่าอยู่   คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

    สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมปฐมพยาบาล First Aid & CPR แบบเต็มรูปแบบ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน มีใบเกียรติบัตรรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้

ลิกเพิ่อดูรายละเอียด 

คลิกเพื่อดู    รายละเอียดการสมัครเรียน    ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

ผู้ที่จบหลักสูตรหากต้องการเรียนต่อ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎและ กศน. ค่ะ  

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ ใกล้โรงเรียนหอพระ ตรงข้ามดาสาคอร์ด ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-416067 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

คลิกเพื่อดู  แผนที่สถานที่ตั้งโรงเรียน  Google Map 

 

คลิก  เพื่อชมภาพบริเวณโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

            

Electronic mail
General Information: applepanita@gmail.com
Sales:
Customer Support:
applepanita@gmail.com
Webmaster:
applepanita@gmail.com

 

 

 

[ Home ] ข่าวสาร ] รายละเอียดโรงเรียน ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 16, 2557