โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
โรงเรียนผู้ช่วยทางการพยาบาล รางวัลคุณภาพดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

Home Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ ........

 

หน้าหลัก

ข่าวสาร
รายละเอียดโรงเรียน
ความรู้ด้านสุขภาพ
ภาพนักศึกษา
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมภายใน
อัตราจ้างดูแล

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

 

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

ข่าวดี สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียนได้ ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียน เรียนได้ทาง Internet สามารถลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซท์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้  อยู่ที่ไหน เวลาใด ก็เรียนได้ด้วย E-Learning การเรียนทาง Internet  ที่   www.aschoolonline.com  
 

สำหรับผู้เรียน E - Learning ....

 •  แจก แท็บเล็ต "ฟรี"  สำหรับผู้สมัครเรียนผู้ช่วยการพยาบาล ในระบบ E - Learning โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เพื่อความสะดวกในการเข้าเรียนทุกที่ทุกเวลา รายละเอียดเพิ่มเติมที่   www.aschoolonline.com 

สำหรับผู้เรียนภาคปกติ .....

 •  การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 45 ชั่วโมง  อบรม ฟรี
  โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอาชีพ" ตามโครงการของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้นักศึกษา สตรี และประชาชนในชุมชน เปิดให้ความรู้บ
  ุคคลทั่วไปเข้ามาฝึกอบรมฟรี ในวันที่ 16-21 ธันวาคม 2556 เวลา 8.00-17.00 น. 
   

   aword.jpg (500775 bytes)       รางวัลโรงเรียนคุณภาพดีเด่น.jpg (293275 bytes)    

ได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

คลิกเพื่อชมรายละเอียด

 

best teach.jpg (82952 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2553

 

pong.jpg (177338 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์อภิปรัชญ์ คืนดี

 ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี  2554

  วิสัยทัศน์ :  เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพ อันดับต้นของประเทศไทย 

  พันธกิจ  :  สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  คำขวัญ  :  พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

คลิกชมVDO รายการ 10 สุดยอดสถาบัน

ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4

คลิกที่ภาพชม VDO การเรียนการสอน

 

เปิดรับสมัครแล้ว   เปิดรับสมัครทั้ง 3  รุ่น  รุ่นที่ 46 - รุ่นที่ 48  ทุกวัน  (เสาร์  - อาทิตย์  ก็เปิดทำการนะคะไม่เว้นวันหยุดค่ะ)  ตั้งแต่ 8.00 น.-17.00 น. 

 •   รุ่นที่  46  ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้  กำหนดเปิดเรียนวันที่    เมษายน  2557  ใครมาสมัครเรียนหรือเข้าเรียนไม่ทันโทรแจ้งที่อาจารย์ได้นะคะ โทร. 053-416067  , 089-7559412  สามารถเข้าเรียนได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ค่ะ
 •   รุ่นที่  47  ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   1   มิถุนายน   2557  ค่ะ  กำหนดเปิดเรียนวันที่  16  มิถุนายน  2557
 •   รุ่นที่  48  ภาคปกติ  เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่   1   กันยายน   2557  ค่ะ  กำหนดเปิดเรียนวันที่    8  กันยายน  2557

    สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร   โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร  จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนมากขึ้นค่ะ  หากพลาดชมทาง TV คลิกชมรายการได้ที่นี่ค่ะ ตอนที่1  , ตอนที่ 2 , ตอนที 3 , ตอนที่ 4

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

 •  1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

 •  2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 •  3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษาใน โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
 •  4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางด้าน   ผู้ช่วยพยาบาล
 •  5.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพ จิตใจ นำไปสู่การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาติ

จ่ายแรกเข้าแค่ 5,000 บาท  เข้าเรียนได้พร้อมสวัสดิการครบ

การอบรมเสริมพิเศษ

 •   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร

 •   พนักงานผู้ช่วยห้องทำฟัน ผู้ช่วยทันตกรรม

 •   พนักงานผู้ช่วยศูนย์เสริมความงาม

เมื่อจบการศึกษาทำงานในตำแหน่ง 

พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล  Nurse Aide (NA) 

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

(ใบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

 ผู้ที่จบหลักสูตรหากต้องการเรียนต่อ   สามารถเทียบโอนหน่วยกิต  ได้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎและ กศน หรือสอบเรียนพยาบาลศาสาตร์ ในมหาวิทยาลัยได้

 หลักสูตรวิชาชีพ  6  เดือน  สามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างฝึกงาน  (ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด) 

 ค่าเล่าเรียนถูก สามารถแบ่งชำระได้เป็นรายงวด  มีทุนการศึกษา  

 กู้ยืมเรียนได้กับธนาคารของรัฐบาล 

ฟรี   หอพัก , ชุดฟอร์ม ตำราเรียน , อุปกรณ์การเรียนการสอน

สอนเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นให้   ฟรี 

!!!..... ดำเนินการสอนโดยทีมแพทย์และพยาบาล ผู้มากประสบการณ์ ...... จบหลักสูตรสามารถทำงานได้

 •   ข่าวดี !!! ระหว่างเรียน  ทางโรงเรียนดำเนินการประกันสุขภาพให้ด้วยกับโรงพยาบาลช้างเผือก มาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน 

 •   เข้ารับการรักษา  ฟรี    ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย  ไม่ต้องกังวลหากเจ็บป่วยระหว่างเรียน

 •     เปิดโอกาสให้เข้าเรียนได้แบบสบายกระเป๋า ด้วยทุนกู้ยืมเรียน หลากหลาย

            - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรณีผู้ปกครองเป็นเกษตรกร และเป็นสมาชิก (ธกส.) กู้ได้เต็มจำนวน

            - สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา ได้หลายธนาคาร เช่น KTC ธนาคารกรุงไทย  สำหรับผู้ปกครองที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

            - แบ่งชำระกับทางโรงเรียนได้ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องทำเรื่องกู้ยืม ไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม

   ข้อแตกต่างจากโรงเรียนอื่น กรุณาคลิกดูสักนิด ประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน  

การประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
 •   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 •   สปาเพื่อสุขภาพ

 •   คลีนิคต่างๆ

 •   ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล

 •   สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 •   ศูนย์การพยาบาลต่างๆ  ผู้ช่วยพยาบาล

 •   ประกอบกิจการส่วนตัว 

 •   ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยเภสัชกรรม   ผู้ช่วยห้อง LAB

 •   ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

        ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)

 

การศึกษาต่อ   หลักสูตรการดูแลในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ        

上級履修課程  緊急時と寝たきり状態の高齢者と子供の看護・介護

 
โอกาสทำงานต่างประเทศและศึกษาต่อ กับโครงการ Au Pair in USA คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  รายได้ปีละประมาณ  300,000 บาท ฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ สามารถเข้าโครงการ Au Pair in USA ได้ทันที โดยโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจออกใบรับรองการทำงานเลี้ยงเด็ก 200 ชั่วโมง ให้ และบริการยื่นสมัครร่วมโครงการ  คลิกอ่านรายละเอียด

 

   Help of Heart - Support group   กิจกรรมเพื่อสังคม  กิจกรรมดีดี เพื่อสังคมน่าอยู่

 •   ภาพกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านหนองหอยใหม่ เลยม่อนแจ่มไปเล็กน้อย ถิ่นทุรกันดาร มีชาวบ้านมารับบริการจำนวนมาก  คลิกชมภาพ  New

 •   ภาพกิจกรรมนักเรียนบ้านแม่กลางหลวง บนดอยอินทนนท์ กลางวันเลี้ยงอาหารเด็กเล็กและพานักเรียนทำกิจกรรม ร่วมบริจาคเงินไว้เป็นค่าอาหารเด็กเล็ก ตอนเย็นออกหน่วยให้บริการสุขภาพชุมชน คลิกชมภาพ  New

 •   อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฟรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 •   เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมบริจาคเงินค่าอาหารกลางวัน ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ช่วยกันทำอาหารสนุกมากค่ะ  คลิกชมภาพ

 •   ออกหน่วยบริการสุขภาพ  ที่บ้านธรรมปกรณ์ บ้านพักผู้สูงอายุ และ  ออกหน่วยบริการสุขภาพชุมชนกำแพงงาม  คลิกดูรูปเพิ่มเติม

 •   กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ไปออกหน่วยช่วยดูแลสุขภาพให้ชาวเขาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับสมาคมและมูลนิธิต่างๆ นำทีมโดย  Miss.Evelynne Tan อาจารย์ชาวสิงคโปร์  คลิกดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติม

 •   โครงการเยาวชนยุคใหม่วัยสร้างสรรค์ ปลูกรักไว้ในใจเยาวชนด้วยดนตรี  เปิดสอนดนตรีให้เยาวชนทั่วไป  ฟรี  คลิกรายละเอียด   

คลิกชมภาพสถานที่ท่องเที่ยว บนดอยอินทนนท์ บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่  ทำไมใครๆถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ เหมือนได้มาเที่ยวพร้อมได้ความรู้

 •  ร่วมโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน
 •  สานสัมพันธ์กับนานาประเทศ สอนภาษาอังกฤษให้ ฟรี  เพื่อความเป็นสากล ตอบรับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
 •  เปิดรับนักเรียนชาวต่างชาติ     พร้อมออกเอกสารการขอวีซ่าการศึกษาให้     
 •  รวมภาพและรายละเอียดด้านต่างประเทศ คลิกที่นี่

ภาพนักศึกษาอีกมากมาย more students picture click

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าติ้วเข้าร่วมอบรม  ปฐมพยาบาล  

 •   เพิ่งผ่านมาไม่นาน การอบรมล่าสุดเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของ snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจขอขอบคุณที่ทาง snow dome สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรให้ค่ะ บรรยากาศเ็ป็้นไปแบบเป็นกันเองมาก เรียกว่าสนุกทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรมค่ะ

 •     IMG_0596.jpg (321264 bytes)คลิกเพื่อดู  รวมภาพอบรมการปฐมพยาบาล

 •   ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศ ให้ความไว้วางใจ เลือกโรงเรียนเราให้อบรมบุคลากรของบริษัท Chiangmai Rock climbing Adventures, บริษัท Siam River Adventures  และ  บริษัท Chiangmai Mountain Biking อบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR  เป็นเวลารวม 3 วันได้รับความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างมาก  และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดอบรมบุคลากร ติดต่อมาได้ที่โรงเรียน เรายินดีให้ความรู้กับทุกท่านค่ะ

f10.jpg (752573 bytes)  คลิกเพื่อดู  รวมภาพอบรมการปฐมพยาบาล

    กิจกรรมเพื่อสังคม เปิดอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ฟรี   กิจกรรมดีดี เพื่อสังคมน่าอยู่   คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

    สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการอบรมปฐมพยาบาล First Aid & CPR แบบเต็มรูปแบบ ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน มีใบเกียรติบัตรรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้  รายละเอียด คลิกที่นี่ 

คลิกเพื่อดู    รายละเอียดการสมัครเรียน    ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

ผู้ที่จบหลักสูตรหากต้องการเรียนต่อ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎและ กศน. ค่ะ  

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ ใกล้โรงเรียนหอพระ ตรงข้ามดาสาคอร์ด ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-416067 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

คลิกเพื่อดู  แผนที่สถานที่ตั้งโรงเรียน  Google Map 

schoolmapT.jpg (608151 bytes)

คลิกที่แผนที่ เพื่อดูภาพใหญ่

คลิก  เพื่อชมภาพบริเวณโรงเรียนเพิ่มเติม

  

            ท่านใดที่ต้องการแลก banner ให้ copy ภาพ banner ด้านบนนี้ไปได้เลยนะคะ แล้วช่วย mail บอกด้วยที่ applepanita@gmail.com ขอบคุณค่ะ

แนะนำเว็ปไซท์ที่น่าสนใจ

Electronic mail
General Information: applepanita@gmail.com
Sales:
Customer Support:
applepanita@gmail.com
Webmaster:
applepanita@gmail.com

 

 

 

[ Home ] ข่าวสาร ] รายละเอียดโรงเรียน ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมเพื่อสังคม ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: กรกฎาคม 21, 2555