โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

โรงเรียนคุณภาพดีเด่น

เพื่อเป็นการรับรองถึงคุณภาพของโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรองว่า

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีเด่น ประจำปี 2552 และปี 2555

ได้รับรางวัล โล่ห์พร้อมเกียรติบัตร

กดที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่นะคะ

aword.jpg (500775 bytes) bestaword.jpg (293275 bytes) ดีเด่น1.jpg (525044 bytes) ดีเด่น2.jpg (327717 bytes) Apple.jpg (477019 bytes)
ple.jpg (547979 bytes) ป่อง.jpg (362207 bytes) ดีเด่น6.jpg (436417 bytes) เปิ้ล2.jpg (539901 bytes) pong.jpg (362207 bytes)
ดีเด่น3.jpg (496974 bytes) ดีเด่น4.jpg (450072 bytes) ดีเด่น5.jpg (398435 bytes) บรรยากาศ.jpg (346888 bytes) ดีเด่น7.jpg (589796 bytes)
ดีเด่น8.jpg (645071 bytes) อ.ป่อง.jpg (359116 bytes) อ.ป่องเปิ้ล.jpg (655126 bytes) โรงเรียน.ดีเด่น.jpg (296135 bytes) bestaword.jpg (293275 bytes)
 

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล No.1 Top Brand Awards 2016 สาขาสถาบันการศึกษายอดเยี่ยม

โดยสมาคมธุรกิจอาเซียน และ ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารได้รับการเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น

ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย  รับการเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ประจำปี 2552 เนื่องในวันครูแห่งชาติ     กดที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่นะคะ

ครูดีเด่น.jpg (478991 bytes) 2.jpg (82632 bytes) ครูดีเด่น1.jpg (82952 bytes) ดีเด่น.jpg (160115 bytes) ในงาน.jpg (85767 bytes)

ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ภนิตา ยังวิลัย ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2558 จากรองเลขาธิการการศึกษาเอกชน

กดที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่นะคะ

 

อาจารย์อภิปรัชญ์ คืนดี  ได้ รับการเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ประจำปี 2553  เนื่องในวันครูแห่งชาติ   กดที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่นะคะ

pong.jpg (177338 bytes) pong1.jpg (204216 bytes) pong2.jpg (198294 bytes) pong3.jpg (194761 bytes)

 ผู้บริหารผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 

leader-panita.jpg (218406 bytes)

leader-aphiprat.jpg (214353 bytes)

 

เกียรติบัตรขององค์กรระหว่างประเทศ

รางวัลโรงเรียนกิจกรรมอาเซียนดีเด่น 2015

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560