โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

Home  กลับหน้าหลัก

อาหารสำหรับทารกแรกเกิด

ความสำคัญของอาหารสำหรับทารกแรกเกิด

                ทารกแรกเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าในจำนวนเพียงพอเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานและนำไปเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต ซึ่งในระยะแรกเกิดเป็นระยะหนึ่งที่ร่างกายของเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเจริญเติบโตมาก ดังนั้นถ้าในระยะนี้ทารกได้รับอาหารไม่ถูกต้องเพียงพอก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้หลายประการ แต่ที่สำคัญคือ จะทำให้การเจริญเติบโตผิดปกติและทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้นการให้อาหารแก่ทารกแรกเกิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้เลี้ยงดูจะต้องเอาใจใส่ดูแลให้ถูกต้อง โดยคำนึงถึงความต้องการของทารกแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันด้วย

ความต้องการสารอาหารสำหรับทารกแรกเกิด

                ทารกแรกเกิดมีความต้องการสารอาหารและน้ำในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวร่างกายของทารกแรกเกิดมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึงประมาณ 70-75 % (เด็กโตจะมีประมาณ 25 % ผู้ใหญ่ 20 %) ด้วยเหตุดังกล่าวร่างกายทารกจึงมีน้ำสะสมไว้น้อย การสูญเสียน้ำหรือได้น้ำไม่เพียงพอจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลย์ของน้ำในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ทารกแรกเกิดยังมีอัตราของเมตาโบลิซึมในร่างกายสูง ทารกจะผลิตพลังงาน 45-50 แคลอรี่ ต่อกิโลกรัม ใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในระยะเท่ากันผู้ใหญ่จะผลิตพลังงานเพียง 30 แคลอรี่ต่อกิโลกรัม ดังนั้นร่างกายจึงจำเป็นต้องใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ทารกแรกเกิดมีพื้นที่ผิวของร่างกายกว้างเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว ซึ่งหมายความว่าร่างกายจะสูญเสียน้ำโดยการระเหยได้มากกว่าผู้ใหญ่ (ประมาณ 2 เท่า) การสูญเสียน้ำจะสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงและความชื้นของอากาศต่ำประกอบกับไตของทารกแรกเกิดมีความสามารถในการควบคุมน้ำ (Concentrate urine) ประมาณ ของผู้ใหญ่ ไตจะทำหน้าที่นี้ได้ดีเมื่ออยู่ในภาวะปกติ แต่จะทำหน้าที่ได้น้อยเมื่อร่างกายมีภาวะเครียด เหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวนี้จะทำให้ทารกมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับปริมาณของน้ำไม่เพียงพอหรือมีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายมากกว่าปกติ  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องดูแลให้ทารกได้รับน้ำให้เพียงพอกับ ความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะสัมพันธ์กับความต้องการของแคลเซียมและความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วร่างกายของทารกต้องการน้ำประมาณวันละ 150 ซีซีต่อกิโลกรัม

                นอกจากน้ำแล้วทารกแรกเกิด ยังต้องการสารอาหารที่ให้แคลอรี่วันละประมาณ 110 แคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งได้แก่ อาหารโปรตีน แป้ง และไขมัน ทารกต้องการโปรตีนให้เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต โปรตีนที่เหมาะสมสำหรับทารกแรกเกิดคือชนิดที่มีกรดแอมมิโนครบถ้วนและย่อยง่าย ส่วนอาหารคาร์โบไฮเดรทต้องการในปริมาณพอเหมาะแคลอรี่ที่ได้จากน้ำตาลจะมีปริมาณใกล้เคียงกับจำนวนที่มีอยู่ในน้ำนมมารดา คือ 37% ของแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับทั้งหมด ถ้าสัดส่วนของแคลอรี่ที่ได้จากคาร์โบไฮเดรทต่ำเกินไป เช่น ต่ำกว่า 20 %  ทารกจะไม่สามารถย่อยอาหารโปรตีน หรือไขมันที่มีปริมาณสูงในน้ำนมได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าน้ำตาลให้พลังงานมากถึง 50 % ก็จะทำให้เด็กถ่ายอุจจาระเหลว เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยไดแซคาร์ไรด์ (Diasacharides) ได้หมด และมีผลทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่ดี ส่วนไขมันก็เช่นเดียวกัน ถ้าสูงขึ้น ซึ่งทำให้ไตต้องทำงานในการขับของเสียออกมากขึ้น หรือถ้าไปเพิ่มคาร์โบไฮเดรทแทนจะทำให้ทารกท้องเสีย ฉะนั้นทารกควรจะได้ไขมันให้แคลอรี่ประมาณ 30-35 % ของแคลอรี่ที่ได้รับทั้งหมด

Home  กลับหน้าหลัก

 

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560