โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

Home  กลับหน้าหลัก

หมู่เลือด

มีคำถามมากมายที่มีมาจากผู้รับบริการที่ต้องการความกระจ่างเกี่ยวกับหมู่เลือด พ่อ แม่ ลูก หมู่เลือดไม่เหมือนกัน ใช่ลูกของพ่อหรือไม่ ? ในปี ค.. 1900 (ราว พ.. 2443) ท่าน Landsteiner ค้นพบหมู่เลือด  A,B,O,ABจนเกิดการพัฒนาพบหมู่เลือดมากมายหลายชนิดในปัจจุบัน

ที่บอกว่า มีหมู่เลือดมากมายหลายชนิดคงราว ๆ 20 ชนิดขึ้นไป   พูดให้เข้าใจง่าย หมู่เลือดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.      กลุ่มใหญ่ มี 9 หมู่ เช่น ABO,Lewis,Kidd…

2.      กลุ่มเล็ก มีมากกว่า 4 หมู่ เช่น Dombrock,diego ฯลฯ

อ่านแล้วงง ผู้เขียนขอแบ่งให้เข้าใจง่าย ๆ เฉพาะ ABO มาเขียนให้เข้าใจส่วนอีกมากมาย ยกให้คนห้องแลป (คลังเลือด) ไปเก็บไว้ในลิ้นชักที่ไหนก็ได้รกสมอง

หมู่ ABO มีกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม  O และกลุ่ม  AB นักสิ่งทั้งหลาย นำเม็ดเลือดแดงไปส่องด้วยกล้องจุลทรรษน์อิเล็กตรอน(ขยายราว 100,000 เท่า) พบว่ามีหนามบนเม็ดเลือดแดง(antigen)

หมู่เลือด            มีหนามชนิด   (เขาตั้งชื่อ A อย่างไรไม่ทราบ

หมู่เลือด  B  มีหนามชนิด B

หมู่เลือด   O         มีหนามชนิด A และ  B

หมู่เลือด   AB            มีทั้งหนาม Aและ B อยู่ปะปนกัน

หมู่เลือดใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

1.       ตรวจความเป็นพ่อ แม่ ลูก (ได้บ้างแต่ต้องระวังการพิจารณาผล)

พ่อ

แม่

หมู่เลือดบุตรที่เป็นได้

ไม่ใช่บุตร

A

A

A,O

B,AB

A

B

A,B,AB,O

-

A

O

A,O

B,AB

A

AB

A,B,AB

O

B

B

B,O

A,AB

B

O

B,O

A,AB

B

AB

A,B,AB

O

O

O

O

A,B,AB

O

AB

A,B

O,AB

AB

AB

A,B,AB

O

  ตามหลัก เกเกอร์ เมลเดลย์ยีนต์เด่น ยีนด้อย

2.      นำไปตรวจหานิติเวชวิทยา แต่ต้องอาศัยหลักการทางแผนกห้องปฎิบัติการที่ละเอียด

3.      ใช้บ่งชี้ตัวบุคคล

เลือด น้ำลาย น้ำเหลือง น้ำตามช่องต่าง ๆ ของร่างกายนำมาตรวจ หมู่เลือดได้หมด แต่เลือดจะง่ายและสะดวกที่สุด

ตอบคำถามที่ว่า เลือดหมู่ใดดีที่สุด คงตอบว่าหมดทุกหมู่ครับ จากการประเมินคนบ้านเรา หมู่ B  และ O  จะมีปริมาณมากที่สุด หมู่ A  น้องลงไป หมู่  AB หายากมาก เวลามีการขอเลือดหมู่น้อยที่ต้องการหากันตาเหลือกครับ ฉะนั้นคนหมู่  AB ก็รักษาตัวเองให้ดีนะครับ

                                                         นายสมัย  สำลี

Home  กลับหน้าหลัก

 

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560