NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ร่วมกับ

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ และ โรงเรียนสอนภาษา Entrust TEFL  สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

อบรม "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ"  30  ชั่วโมง  ฟรี

เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังทำงานประจำ ในทุกสาขาอาชีพ  (รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน)

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ละ โรงเรียนสอนภาษา Entrust TEFL สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

จัดการอบรม "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ" ฟรี  พร้อมรับ ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

1. ชาย - หญิง  สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. กำลังทำงานประจำทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในการสนทนาเพื่องานบริการ 

3. การศึกษาพื้นฐาน ม.3 - ปริญญา ทุกสาขา

4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ เป็นเวลา 5 วัน เริ่มจาก วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครฝึกอบรม ( ดาวน์โหลดที่ http://www.mol.go.th/sites/kanchanaburi.mol.go.th/files/learning.pdf ) หรือมากรอกใบสมัครที่โรงเรียนได้

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

4. ใบวุฒิการศึกษาพื้นฐาน

เวลาในการฝึกอบรม

- อบรม วันที่ 12 , 18 , 19 , 25 , 26  พฤศจิกายน 2560  เป็นเวลา 5 วัน  ( 9.00 - 16.00 น.) 

รวมเวลาเรียน 30 ชั่วโมง สถานที่ : ที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ และที่โรงเรียนสอนภาษา Entrust TEFL

การรับสมัครฝึกอบรม

- เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  12 - 31 ตุลาคม  2560  หรือปิดรับสมัครเมื่อเต็ม (รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 20 คน)

- สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เวลาทำการ 9.00-17.00 น.

 

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความ Facebook และ LINE

 

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62