NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

โครงการเรียนเพื่อดูแลชาวญี่ปุ่น

โครงการญี่ปุ่น

เรียนเตรียมความพร้อม ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น

จะทราบว่าทำงานที่เมืองไหน  ศูนย์ดูแลไหน เมื่อวันที่นายจ้างชาวญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์ โครงการเรามีนายจ้างตัวจริงชาวญี่ปุ่นมาแนะนำตัวและสัมภาษณ์

การเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  ระยะเวลาเตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 4 กรณี
1. ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,
000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น 180 ชั่วโมง ประมาณ 3 - 4 เดือน เรียนที่กรุงเทพ มีที่พักฟรี ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนภาษาที่กรุงเทพ (ค่าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ผู้เข้าโครงการชำระเองตามจริง)
- หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอง
และสอบ N4 มาเองก็ได้ + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Traing Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
2. ถ้าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ยังไม่มีมีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาลแบบออนไลน์  29,000  บาท(เรียนภาคปกติ 49,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ใช้เวลาเตรียมความพร้อมประมาณ 3 เดือน) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
3. ถ้ายังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ และ ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาล
แบบออนไลน์  29,000 บาท (เรียนภาคปกติ 49,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ใช้เวลาเตรียมความพร้อมประมาณ 3 เดือน โดยเรียนควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ได้) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Traing Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)
4.ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท จ่ายกับโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa (มีค่าใช้จ่ายต่างหากขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน)

รายละเอียดการเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- เรียนออนไลน์ เรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลย มีบทเรียน มีแบบฝึกหัด เวลาทำระบบแบบฝึกหัดเสร็จระบบจะตรวจให้ทันที ถ้าไ​ม่ผ่านสามารถทำซ้ำได้ ทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอยื่นสอบได้ ข้อสอบเดียวกันกับภาคปกติ จบมาใบประกาศนียบัตรเดียวกันกับภาคปกติ เข้ามาโรงเรียนเฉพาะช่วงที่เรียนปฏิบัติและสอบเท่านั้น ซึ่งจะเป็นวันต่อเนื่องกัน 2 วันหลังจากทำแบบฝึกหัดครบหมดแล้ว เพื่อเรียนปฎิบัติและสอบ

อ่านเงื่อนไขการเรียนออนไลน์ได้ที่  http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

สมัครเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์  http://www.aschoolonline.com
 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าโครงการญี่ปุ่น  
1. ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
  ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
180 ชั่วโมง  ประมาณ 3 - 4 เดือน เรียนที่กรุงเทพ มีที่พักฟรี ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (ค่าสอบภาษาญี่ปุ่นผู้เข้าโครงการชำระเองตามจริง)
- หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอง เมื่อสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ
N4 ผ่านแล้ว ขั้นตอนที่ 2. ต่อไป
2. สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว
เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Traing Visa ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน (ประมาณ 65,000 - 70,000 บาท จ่ายกับบริษัทจัดส่งโดยตรง)
โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเป็นผู้ประสานให้ทั้งหมด
ใช้เวลาระหว่างรอวีซ่า 3 - 4 เดือน

สวัสดิการระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการบริบาล การดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- ฟรี เสื้อฟอร์ม
- ฟรี หนังสือเรียน
- ฟรี ที่พัก (สำหรับเรียนภาคปกติ)

สวัสดิการไม่รวม  
- ไม่รวม ค่าลงทะเบียนจบโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ท่านละ  2,000  บาท ชำระวันก่อนสอบการดูแลผู้สูงอายุ 
(ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตร จะได้รับรูปถ่ายใบใหญ่ 2 ภาพ ภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พร้อมรับปกผ้าไหมสกรีนชื่อโรงเรียน)

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 19 - 30 ปี ไม่มีรอยสัก ไม่เคยเข้าญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมาย ไม่เคยไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงาน  
มีสุขภาพดี มีใจรัก พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจทำงาน ขยัน อยากมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น
มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
และผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบวุฒิเดิม 4 ชุด
4. รูปถ่าย 4 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว

การสมัครเรียน
1.
สมัครเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์  http://aschoolonline.com/register.php 
2.ส่งเอกสารการสมัครมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่ 269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
3.โอนค่าลงทะเบียน
ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขบัญชี  497-0-12684-4 (ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น) หรือชำระโดยตรงที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางข้อความ LINE ID ; 0882690773รายละเอียดการเรียนภาคปกติ    http://www.popcare.com   

รายละเอียดการเรียนออนไลน์    http://www.aschoolonline.com

LINE ID : 0882690773  

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com     โทร. 089-7559412  , 053-111513

*หากชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด*

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE


 

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

 

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62