NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

โครงการเรียนเพื่อดูแลชาวญี่ปุ่น

โครงการญี่ปุ่น

เรียนเตรียมความพร้อม ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น

จะทราบว่าทำงานที่เมืองไหน  ศูนย์ดูแลไหน เมื่อวันที่นายจ้างชาวญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์ โครงการเรามีนายจ้างตัวจริงชาวญี่ปุ่นมาแนะนำตัวและสัมภาษณ์

การเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  ระยะเวลาเตรียมความพร้อม แบ่งเป็น 4 กรณี
1. ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ค่าสมัคร 250 บาท + ค่าลงทะเบียนเพื่อติวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19,000 บาท + ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 750 บาท
(ใช้เวลาเตรียมความพร้อม 1 สัปดาห์) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa
2. ถ้าสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ยังไม่มีมีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ ค่าสมัคร 250 บาท + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาลแบบออนไลน์  29,000  บาท  ติวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19,000 บาท + ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 750 บาท (ใช้เวลาเตรียมความพร้อม 3 เดือน) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa
3. ถ้ายังไม่มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ และ ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ค่าสมัคร 250 บาท + ค่าลงทะเบียนเรียนบริบาล
แบบออนไลน์  29,000 บาท ติวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19,000 บาท + ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 750 บาท
(ใช้เวลาเตรียมความพร้อม 3 เดือน โดยเรียนควบคู่กับการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa 
4.ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุแล้ว NA , PN , RN สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว ค่าสมัคร 250 บาท + ค่าลงทะเบียนเพื่อติวมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 19,000 บาท + ค่าสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 750 บาท
(ใช้เวลาเตรียมความพร้อม 1 สัปดาห์) + เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Train
g Visa

รายละเอียดการเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- เรียนออนไลน์ เรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้เลย มีบทเรียน มีแบบฝึกหัด เวลาทำระบบแบบฝึกหัดเสร็จระบบจะตรวจให้ทันที ถ้าไ​ม่ผ่านสามารถทำซ้ำได้ ทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอยื่นสอบได้ ข้อสอบเดียวกันกับภาคปกติ จบมาใบประกาศนียบัตรเดียวกันกับภาคปกติ เข้ามาโรงเรียนเฉพาะช่วงที่เรียนปฏิบัติและสอบเท่านั้น ซึ่งจะเป็นวันต่อเนื่องกัน 2 วันหลังจากทำแบบฝึกหัดครบหมดแล้ว เพื่อเรียนปฎิบัติและสอบ

อ่านเงื่อนไขการเรียนออนไลน์ได้ที่  http://aschoolonline.com/news.php?id=78 

สมัครเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์  http://www.aschoolonline.com
 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าโครงการญี่ปุ่น  
1. ยังไม่ได้สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
  ค่าเรียนภาษาญี่ปุ่น
180 ชั่วโมง  ประมาณ 3 - 4 เดือน เรียนที่กรุงเทพ มีที่พักฟรี ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (ค่าสอบภาษาญี่ปุ่นผู้เข้าโครงการชำระเองตามจริง)
- หรือเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอง เมื่อสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ
N4 ผ่านแล้ว ขั้นตอนที่ 2. ต่อไป
2. สอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 แล้ว
 เข้าโครงการเพื่อทำงานที่ญี่ปุ่นโดย Technical Traing Visa ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดส่งผ่านกรมแรงงาน โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเป็นผู้ประสานให้ทั้งหมด
 ใช้เวลาระหว่างรอวัซ่า 3 - 4 เดือน

สวัสดิการระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการบริบาล การดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
- ฟรี เสื้อฟอร์ม 2 ตัว
- ฟรี หนังสือเรียน

สวัสดิการไม่รวม  
- ไม่รวม ค่าลงทะเบียนจบโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ท่านละ  2,000  บาท ชำระวันสอบการดูแลผู้สูงอายุ 
(ในพิธีรับมอบประกาศนียบัตร จะได้รับรูปถ่ายใบใหญ่ 2 ภาพ ภาพเดี่ยวและภาพหมู่ พร้อมรับปกผ้าไหมสกรีนชื่อโรงเรียน)

คุณสมบัติ
ชาย-หญิง อายุ 19 - 45 ปี  มีสุขภาพดี มีใจรัก พร้อมเรียนรู้ ตั้งใจทำงาน ขยัน อยากมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น
มีใบประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
และผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน
1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบวุฒิเดิม 4 ชุด
4. รูปถ่าย 4 ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว

การสมัครเรียน
1.
สมัครเรียนได้จากหน้าเว็บไซต์  http://aschoolonline.com/register.php 
2.ส่งเอกสารการสมัครมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เลขที่ 269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
3.โอนค่าลงทะเบียน ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมูลเมือง เลขบัญชี 383-2-39412-1 ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย หรือชำระโดยตรงที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ
ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางข้อความ LINE ID ; 0882690773รายละเอียดการเรียนภาคปกติ    http://www.popcare.com   

รายละเอียดการเรียนออนไลน์    http://www.aschoolonline.com

LINE ID : 0882690773  

E-Mail : nakornpingschool@gmail.com     โทร. 089-7559412  , 053-111513

*หากชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด*

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE


 

 

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62