โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

Home  กลับหน้าหลัก

พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยเรียน

                เด็กวัยเรียนนี้เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น เด็กในวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่เข้าโรงเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป สำหรับเด็กที่เริ่มเข้าเรียน จะสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มหรือเสริมพัฒนาการทางปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากเด็กประสบสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยหรือก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพการ์ตูน สิ่งดังกล่าวนี้มี อิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการของเด็กในด้านอารมณ์ ภาษาและสติปัญญา เด็กวัยเรียนนี้วุฒิภาวะทุกด้านกำลังงอกงามเกือบเต็มที่ ทำให้เด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายด้าน เป็นเพราะเด็กได้เรียนรู้กว้างขวางขึ้นในช่วงนี้ ทำให้เด็กสามารถที่จะคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวของตัวเอง              

พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยเรียนนี้ พอจะแยกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

อายุ 6 ปี

                เด็กวัยนี้สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งของได้ เช่น ความแตกต่างของลวดลายต่าง ๆ และเกี่ยวกับระยะบางเวลา เข้าใจความหมายของหน้าหลังบนและล่างของตัวเด็ก แต่ไม่เข้าใจระยะใกล้หรือไกลของสาถนที่ เด็กวัยนี้ยังคิดถึงแต่เรื่องปัจจุบัน คิดถึงแต่เรื่องที่ตนเองพัวพันอยู่ด้วย ระยะของความสนใจจะสั้น สนใจการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่จะไม่พอใจความสำเร็จของกิจกรรม นั้น ๆ เด็กจะกระตือรือร้นทำงานที่เขาสนใจ แต่เมื่อหมดความสนใจจะเลิกทำทันที โดยไม่คำนึงว่างานนั้นจะสำเร็จหรือไม่

อายุ 7 ปี

                เด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น สามารถจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ มีความสนใจอยากที่จะทำสิ่งต่าง ๆ และจะพยายามทำให้สำเร็จ รู้จักชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ระยะความสนใจยังสั้น จะสนใจสิ่งต่างๆทีละอย่างไม่มากนัก ดังนั้นถ้ามีงานหลายอย่างให้เด็กทำจะแบ่งหรือกำหนดให้เป็นอย่าง ๆ อย่ารวมให้พร้อมกันทีเดียวจะทำให้เด็กเบื่อ

            อายุ 8 ปี

                เด็กวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ้น เด็กจะสนใจซักถามมากขึ้น ชอบทำงานใหม่ ๆ ในสิ่งที่ตนไม่เคยทำมาก่อน ระยะของความสนใจจะนานขึ้น มีความสนใจประกอบงานจนสำเร็จ มีความพิถีพิถันในการทำงาน สนใจที่จะรับคำแนะนำที่จะทำให้ดีขึ้น สามารถเข้าใจคำชี้แจงง่าย ๆ มีความสนใจในการเล่นต่าง ๆ เด็กชายจะชอบเล่นกันรุนแรง เด็กหญิงจะชอบเล่นแบบผู้หญิง มีความสามารถแสดงละครง่าย ๆ ได้ เด็กวัยนี้จะสนใจ วาดรูปภาพ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ การ์ตูน ฟังวิทยุ และชอบนิทาน สนใจในการสะสมสิ่งของ

อายุ 9 ปี

                เด็กวัยนี้เป็นวัยที่รู้จักใช้เหตุผล การตอบคำถามก็ตอบอย่างมีเหตุผล มีความรู้ในด้านภาษา และความรู้รอบตัวกว้างขวางขึ้น ชอบอ่านหนังสือที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง การแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาและรู้จักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต ในวัยนี้ต้องการอิสรภาพเพิ่มขึ้น สนใจที่จะเก็บสะสมสิ่งของ และจะเลียนแบบการกระทำต่าง ๆ ของคนอื่น

อายุ 10 ปี

                วัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาเต็มที่ การเรียน การหาเหตุผล ความคิดและการแก้ปัญหาดีขึ้น สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง และตัดสินใจอย่างไตร่ตรอง ไม่ทำอย่างหุนหันพลันแล่น มีความคิดริเริ่ม เด็กชายชอบเรียนดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงจะสนใจเกี่ยวกับการเรือน การสร้างมโนภาพเกี่ยวกับเวลา แม่นยำและกว้างขวางขึ้น ทำให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์สำคัญ วัน เดือนปี ได้ สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว

อายุ 11-12 ปี

                เด็กวัยนี้จะมีเพื่อนพวกวัยเดียวกัน การเล่นจะเล่นเป็นกลุ่ม พวกที่มีวุฒิภาวะสูงจะเริ่มแสดงความสนใจในเพศตรงข้าม สนใจกีฬาที่เป็นทีม กิจกรรมกลางแจ้ง สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก หนังสือ การ์ตูน สนใจที่จะหารายได้ อาจกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ และชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ จะเห็นว่าความคิดเห็นของหมู่คณะมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่และจะมีความกังวล และเอาใจใส่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และต้องการความช่วยเหลือและให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตนด้วย

Home  กลับหน้าหลัก

 

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560