โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

Assistant academic nursing care for the elderly and child care.

6-month course (26 weeks) spent learning theory, 420 hours       420 hours practical training       period of not less than 840 hours of study.

Regulations.

Qualifications of the students.

     -   Male - Female, aged 15 years old - 50 years.

     -   Introduction to the minimum m 3 or equivalent, up to 6 m or equivalent, Vocational, Diploma, Bachelor branches.

     -   healthy body. And no serious underlying disease. And a love of health care.

Rate of school hours.

Regular - teaching 5 days a week Monday - Friday 9:00 to 15:00 pm Closed on Sat - Sun

Admission.

      -   Register yourself at the school Monday - Sunday 8:00 to 17:00 am

      -   Apply by post By telephone request to apply the latest information call +66 53 271115 name, address, clear the school in writing. The school will send details. With application to the home by mail EMS.

      -   Click here for Print applications. Fill out an application. Send required documents as detailed below. Sent by registered letter or mail EMS.

Application form.

Copy of students and parents, each one set

Copy of ID card of each student and parents a series

Education certificate or a certificate from an old school set

Photo page is not in a hat or a 2-inch image.
 

Click for   School costs and how to pay tuition


Dress.

       -   Male students, students who help set ..... nurse. Sleeve blue shirt with white bands. Blue pants. Shoe socks, black shoes, selected four words.

       -   Female students of nursing assistant students. White shirts and arm bands cover bands blue skirt, black shoes with white socks


Benefits provided to school students throughout the program free of theory.


· Dormitory    (
Stay or go back to any residence )

· Uniform set per 2 students.

· Brooch institutions.

· Textbooks, teaching aid

  free   Special training courses such as Personality Development, English, Japanese
 

Click to view Class to open.

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560