ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

วิสัยทัศน์  :     เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย 

พันธกิจ    :     สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คำขวัญ    :     พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

  • 1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

  • 2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   มีความรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • 3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษา 
  • 4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง 

เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล  ประเภทโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15 (2) อาชีวศึกษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วยทางการพยาบาล  ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ  24 พฤษภาคม 2546   ตั้งอยู่เลขที่ 39  ถนนสามล้าน  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  เชียงใหม่  โทรศัพท์  053-271115    ,   089-7559412

นอกจากจะผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาลแล้ว เรายังรับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ ฟรี  พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และการดูแลผู้ป่วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย สามารถปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์และทาง e-mail  :   applepanita@gmail.com

 

 

 

 

15   มกราคม  2550  ได้ขยายกิจการย้ายที่ทำการโรงเรียนไปที่ เลขที่  7/3 ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 อยู่ระหว่างวัดพระสิงห์กับโรงเรียนหอพระ ตรงข้ามดาสาคอร์ด  กว้างขวางกว่าเดิม และเงียบสงบเหมาะสำหรับดำเนินการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  โทรศัพท์  053-271115    ,   089-7559412


สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingshool@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 01/21/62