โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
การรับสมัครเรียน

NextHome Up Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

Up

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

ผู้ช่วยทางการพยาบาล     หลักสูตร     วิชาการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

หลักสูตร  6  เดือน  ( 26  สัปดาห์ )  ใช้เวลาเรียนทฤษฏี  420  ชั่วโมง  ฝึกภาคปฏิบัติ  420  ชั่งโมง  ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   840  ชั่วโมง

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

 • เพศชาย หญิง  อายุตั้งแต่  15  ปีบริบูรณ์  -  50  ปี

 • พื้นความรู้ขั้นต่ำ   ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ,  ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ปวช.,  ปวส.  ,ปริญญาตรี     ทุกสาขา

 • มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

ภาคปกติ   -  สอนสัปดาห์ละ 5  วัน  วันจันทร์ วันศุกร์   9.00-15.00  น.   หยุดวัน  เสาร์- อาทิตย์  

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์  - อาทิตย์   เวลา   8.00 17.00 น.

 • สมัครทางไปรษณีย์  โดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 ,  089-7559412 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ชัดเจนให้ทางโรงเรียนทราบ  ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียด พร้อมใบสมัครไปให้ถึงที่บ้านทางไปรษณีย์ EMS 

 • คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งพร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  และผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  และผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ชุด

 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  1  ชุด

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

การแต่งกาย

 • นักศึกษาชาย.....ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ

 • นักศึกษาหญิง...ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน  กระโปรงดำ  รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

การอบรมเสริมพิเศษ  เลือกฝึกงานได้ตามความชอบและความถนัด

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 • พนักงานผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

 • พนักงานผู้ช่วยศูนย์เสริมความงาม

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดภาคทฤษฎี  (สวัสดิการครบไม่มีการเก็บจุกจิกใดใดอีก)
เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ชำระค่าเรียนตามระเบียบของโรงเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)
  ฟรี หอพักสำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 6 คน ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้)
ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด ต่อคน
ฟรี เข็มกลัดสถาบัน
ฟรี ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
ฟรี บริการติดต่อทำงานให้ ไม่หักเปอร์เซ็นต์
ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ + ภาษาญี่ปุ่น
  ทั้งหมด ฟรีให้รวม 30,000 บาท/คน

 ค่าธรรมเนียมการเรียนทั้งหมด  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรุณาแสดงความประสงค์และขอรายละเอียดที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   โทร    053-271115 , 089-7559412    ทุกวันเวลาทำการ  8.00 17.00 น.

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

  


กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความเฟสบุค หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 , 089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  applepanita@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 8 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  
 3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร
 4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี   530-1-02810-3
 5.                            หรือ     ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4
 6. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความเฟสบุค หรือ โทร   053-271115 , 089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   applepanita@gmail.com   
 7. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 8. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  199/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100     
 9. มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 10. ค่าลงทะเบียนเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

เฉพาะกรณีพักหอพัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

o       ค่าหอพักภาคทฤษฎี  3  เดือน  ฟรี   ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ  อีก

o       ค่าประกันความเสียหายคนละ   2,000   บาท  ( ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )

หากประสงค์จะพักต่อหลังจาก  3  เดือนแรก   ทางโรงเรียนคิดค่าที่พักห้องรวมราคาถูกรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนละ  800  บาท/คน/เดือน

ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

สมัครเรียนได้ทุกวัน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

  

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

 

 

 

Home ] Up ] ข่าวสาร ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560