ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

วิสัยทัศน์  :     เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย 

พันธกิจ    :     สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

คำขวัญ    :     พัฒนาตน     ฝึกฝนงาน    สานอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

  • 1.  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้ ลดปัญหาคนว่างงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที

  • 2.  เพื่อผลิตทรัพยากรในการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ  อันมีคุณภาพและคุณธรรมประจำใจ   มีความรู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • 3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และดีงาม ให้กับนักศึกษา 
  • 4.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง 

เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากร เพื่องานพนักงานช่วยการพยาบาล  ประเภทโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15 (2) อาชีวศึกษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งพนักงานช่วยทางการพยาบาล  ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ  24 พฤษภาคม 2546

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

นอกจากจะผลิตบุคลากรเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาลแล้ว เรายังรับปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ ฟรี  พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และการดูแลผู้ป่วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย สามารถปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์และทาง e-mail  :   nakornpingschool@gmail.com

 

 

 

 


 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62