ระเบียบการรับสมัคร
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

ผู้ช่วยทางการพยาบาล     หลักสูตร   การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก (รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

หลักสูตร  6  เดือน  26  สัปดาห์  ใช้เวลาเรียนทฤษฏี  420  ชั่วโมง  ฝึกภาคปฏิบัติ  420  ชั่งโมง  ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   840  ชั่วโมง

เลือกฝึกงานได้ตามความต้องการ

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

 • เพศชาย  หญิง  อายุตั้งแต่  15  ปีบริบูรณ์  -  50  ปี

 • พื้นความรู้ขั้นต่ำ   ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า , ปวช.,  ปวส.  ,ปริญญาตรี     ทุกสาขา

 • มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

ภาคปกติ   -  สอนสัปดาห์ละ 5  วัน  วันจันทร์  วันศุกร์   9.00 -15.00  น.   หยุดวัน  เสาร์ - อาทิตย์  

ภาคพิเศษ -  เข้าเรียนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือ ได้ทุกเวลาที่ผู้เรียนว่าง หากวันไหนมีเวลาสามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ด้วย จะได้มีความเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์  - อาทิตย์   เวลา   8.00  17.00 น.

 • สมัครทางไปรษณีย์  โดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 ,  089-7559412 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ชัดเจนให้ทางโรงเรียนทราบ  ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียด พร้อมใบสมัครไปให้ถึงที่บ้านทางไปรษณีย์ EMS 

 • คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งพร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  และผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  และผู้ปกครอง  อย่างละ 1  ชุด

 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  1  ชุด

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

การแต่งกาย

 • นักศึกษาชาย.....ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ

 • นักศึกษาหญิง...ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน  กระโปรงดำ  รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

การอบรมเสริมพิเศษ  เลือกฝึกงานได้ตามความชอบและความถนัด

 • พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 

 • พนักงานผู้ช่วยห้องยา ผู้ช่วยเภสัชกร

 • พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

 • พนักงานผู้ช่วยศูนย์เสริมความงาม

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดภาคทฤษฎี  (สวัสดิการครบไม่มีการเก็บจุกจิกใดใดอีก)
 เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ชำระค่าเรียนตามระเบียบของโรงเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)
  ฟรี หอพักสำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 6 คน ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้)
 ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด ต่อคน 
 ฟรี เข็มกลัดสถาบัน 
 ฟรี ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ฟรี บริการติดต่อทำงานให้ ไม่หักเปอร์เซ็นต์ 
 ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ + ภาษาญี่ปุ่น 
 

 ค่าธรรมเนียมการเรียนทั้งหมด  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรุณาแสดงความประสงค์และขอรายละเอียดที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   โทร    053-271115 , 089-7559412    ทุกวันเวลาทำการ  8.00  17.00 น.

รายละเอียดการเรียนออนไลน์  สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความเฟสบุค หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 , 089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  applepanita@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 8 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  
 3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร
 4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี   530-1-02810-3
 5.                            หรือ     ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4
 6. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความเฟสบุค หรือ โทร   053-271115 , 089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   applepanita@gmail.com   
 7. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 8. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  199/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100     
 9. มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 10. ค่าลงทะเบียนเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

เฉพาะกรณีพักหอพัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

o       ค่าหอพักภาคทฤษฎี  3  เดือน  ฟรี   ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ  อีก

o       ค่าประกันความเสียหายคนละ   2,000   บาท  ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )

หากประสงค์จะพักต่อหลังจาก  3  เดือนแรก   ทางโรงเรียนคิดค่าที่พักห้องรวมราคาถูกรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนละ  800  บาท/คน/เดือน

 

ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingshool@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 01/21/62