โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  
รายละเอียดหลักสูตร

Back NextHome Up Feedback Contents Search     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

Up

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

ผู้ช่วยทางการพยาบาล

หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

 

จุดประสงค์        1.ให้มีความรู้และเข้าใจหลัก การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

                      2. เพื่อให้ มีทักษะและความชำนาญใน การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

                      3. ให้มีความเอื้ออาทร ดูแล และให้การบริบาล ด้วยความใส่ใจดุจญาติสนิท ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

รายการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้

 1.    สุขศึกษาและการดูแลทั่วไป                                                                                                                                                                                                               

                              - หลักในการให้การดูแลทั่วไป                                                                                                             

                              - การทำเตียงแบบต่างๆ                                                                                                                       

                              - การอาบน้ำบนเตียง                                                                                                  

                              - การนวดและการถูหลัง                                                                                                                    

                              - การใช้น้ำช่วยลดความร้อนของร่างกาย Tepid Sponge                                                          

                              - การวัดปรอท ชีพจร และการหายใจ                                                                                      

                              - การวัดความดันโลหิต                                                                                                                       

                              - การให้การดูแลปากและฟันผู้ป่วย                                                                                                     

                              - การสระผม                                                                                                                                      

                              - การแช่เท้าด้วยน้ำร้อน                                                                                                                      

                              - การใช้กระเป๋าน้ำร้อน                                                                                                                       

                              - การป้องกันการเกิดแผลกดทับ                                                                                                        

                              - การป้องกันเท้าตก                                                                                                                           

                              - หลักการทรงตัว การจัดท่านอน การเคลื่อนย้าย อุ้ม ยก พยุงผู้ป่วย                                                 

                              - การจัดท่าต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ                                                                                                     

                              - การเคลื่อนย้าย อุ้ม ยก พยุงผู้ป่วย                                                                                                    

                              - การป้องกันการติดเชื้อ

                              - การให้ออกซิเจน                                                                                                                              

                              - การชำระอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก                                                                                                   

                              - การประคบด้วยความร้อน                                                                                                               

                              - การทำ Hot sitz bath                                                                                                                      

                              - การเหน็บยาทางทวารหนัก                                                                                                             

                              - การฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ                                                                      

                              - การเก็บสิ่งส่งตรวจ                                                                                                                         

                              - การเอาสายยางออก                                                                                                                        

                              - การให้อาหารทางสาย (Gastric gavage)                                                                                 

                              - การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด                                                                                                   

                              - การเดินด้วยไม้เท้า (Cane use)                                                                                                     

                              - การเดินโดยการใช้ไม้เท้ายันรักแร้ (Crutch Walking)                                                                    

                              - การสวน                                                                                                                                        

                              - การฝึกให้ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระ                                                                                                        

                              - การสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง                                                                                              

                              - การช่วยผู้ป่วยเพื่อเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจ                                                                                   

                              - การดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอ (Tracheostomy care)                                                                       

                              - การ (suction)    

             2.    การดูแลเด็กเล็ก 

                               -     การจับและอุ้มทารก                                                                                                                        -                

    -      การชั่งน้ำหนัก                                                     

    -      การอาบน้ำเด็ก                                                     

    -      การแต่งตัวเด็ก                                                     

                              -     การทำความสะอาดสะดือเด็ก                                

                              -     การให้นมมารดา                                                       

                              -    การเตรียมของใช้ในการให้นม  การเตรียมนมผสม          

                              -    การให้นมผสม                                                                                                     

                              -     ความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่                                                                                                                

                              -     ความผิดปกติหรือโรคที่พบในเด็ก                                                                                                   

                              -     คุณสมบัติของผู้ให้การดูแลเด็ก      

                             -    ความต้องการของเด็กปกติ                                                                                                

                             -    ความต้องการของเด็กป่วย                                                                                                 

                             -    การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก                                        

                             -     อาหารสำหรับทารกแรกเกิด                                                                                             

        -     การให้อาหารเสริม                                                                                                          

                             -     การดูแลวัยทารก

                             -     อาหารสำหรับเด็กวัยเดินและวัยก่อนเรียน                                                                       

                                  การดูแลเด็กวัยเดิน

                             -      การดูแลเด็กวัยก่อนเรียน                                                                                                   

                             -       อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน                                                                                                 

                             -      การดูแลเด็กวัยเรียน                                                                                                          

                             -      การเล่นและดนตรีสำหรับเด็ก                                                                                                       

                             -      การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กแต่ละวัย                                            

                            -       การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กแต่ละวัย                                                                                               

                            -       การดูแลรักษาเต้านม                                                                                                                                                                      -       อาหารทารกตามวัย                                                                                                                          

                                 อายุเกณฑ์การเจริญเติบโต                                                                                                                                                                                               

  -   วิธีการคุมกำเนิด  หญิง , ชาย   

  -   การระวังอุบัติเหตุเด็กและการปฐมพยาบาล        

        3.   การดูแลผู้สูงอายุ                                                                                                                   

-          การออกกำลังกาย

-          การป้องกันและรักษาสุขภาพ

-          สุขภาพจิต

-          อาหารและโภชนาการ

-          กิจกรรมนันทนาการ

-          ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

-          บ้านและที่อยู่อาศัย

-          อุบัติเหตุในบ้าน

-          อุบัติเหตุนอกบ้าน

-          โรคต่างๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

-          ข้อควรระวังเรื่องการใช้ยาต่างๆ

-          บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ

-          ปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม

-          โรคหลงลืมและการดูแล

-          อัมพาตและการฟื้นฟู

-          การบริบาลวาระสุดท้ายของชีวิต

          4.   มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน                                             

-          จรรยาบรรณวิชาชีพ                                          

-          ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์            

-          เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์                        

-          การปรับปรุงตนเอง                                                           

-          การสร้างความประทับใจในการบริการ            

-          การสร้างคุณภาพการบริการ                             

-          วิธีการทำงานอย่างมีความสุข                            

-          ธรรมนูญชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม              

 

ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

 

 

Home ] Up ] ข่าวสาร ] ความรู้ด้านสุขภาพ ] ภาพนักศึกษา ] กิจกรรมภายใน ] อัตราจ้างดูแล ]

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560