ระเบียบการรับสมัคร
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

พนักงานช่วยทางการพยาบาล     หลักสูตร   การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก (รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

หลักสูตร  6  เดือน  26  สัปดาห์  ใช้เวลาเรียนทฤษฏี  420  ชั่วโมง  ฝึกภาคปฏิบัติ  420  ชั่งโมง  ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า   840  ชั่วโมง

การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

 •   พนักงานช่วยศูนย์ความงาม (SP)

 •   พนักงานช่วยทันตกรรม (DA)

 •   พนักงานช่วยทางการพยาบาล (NA)

 •   พนักงานช่วยห้องยา (PA)

 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กโครงการAupair อเมริกา

 •   ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำงานในประเทศ และเพื่อไปทำงานญี่ปุ่น

ระเบียบการ

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้เรียน

 • เพศชาย  หญิง  อายุตั้งแต่ 15 ปี - 55 ปี

 • พื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า, ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า, ปวช., ปวส.,ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • มีสุขภาพร่ายกายสมบูรณ์ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และเป็นผู้มีใจรักด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

อัตราเวลาเรียน

ภาคปกติ - สอนสัปดาห์ละ 5  วัน  วันเสาร์  วันพุธ  9.00 -15.00 น. หยุดวัน พฤหัส - ศุกร์  

ภาคพิเศษ - เข้าเรียนออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ทุกเวลาที่ผู้เรียนว่าง ไม่จำกัดเวลาเรียน

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน วันจันทร์  - อาทิตย์   เวลา   9.00  17.00 น.

 • แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ line ID 0882690773 โทร.089-7559412 , 053-111513 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ที่ชัดเจนให้ทางโรงเรียนทราบ  ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียดการสมัครเรียนให้ 

 • คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งพร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  1  ชุด

 • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา  1  ชุด

 • ใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม 1 ชุด

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

การแต่งกาย

 • นักศึกษาชาย ชุดนักศึกษาผู้ช่วยบุรุษพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน กางเกงสีดำ  รองเท้าคัดชูสีดำ ถุงเท้าสีคำ

 • นักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษาผู้ช่วยการพยาบาล  เสื้อสีขาวแถบแขนและแถบปกสีน้ำเงิน  กระโปรงดำ  รองเท้าคัดชูสีขาว ถุงเท้าสีขาว

เลือกฝึกงานได้ตามความถน้ด

 •   พนักงานช่วยศูนย์ความงาม (SP)

 •   พนักงานช่วยทันตกรรม (DA)

 •   พนักงานช่วยทางการพยาบาล (NA)

 •   พนักงานช่วยห้องยา (PA)

 •   ผู้ช่วยกายภาพบำบัด

 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กโครงการAupair อเมริกา

 •   ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำงานในประเทศ และเพื่อไปทำงานญี่ปุ่น

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา ฟรี ตลอดภาคทฤษฎี  (สวัสดิการครบไม่มีการเก็บจุกจิกใดใดอีก)

  ฟรี หอพักสำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 2-4 คน ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้)
 ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา  
 ฟรี เข็มกลัดสถาบัน 
 ฟรี ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 ฟรี บริการติดต่อทำงานให้ ไม่หักเปอร์เซ็นต์ 
 ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ  

 ค่าธรรมเนียมการเรียนทั้งหมด  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรุณาแสดงความประสงค์และขอรายละเอียดที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   โทร    053-111513 , 089-7559412    ทุกวันเวลาทำการ  8.00  17.00 น.

รายละเอียดการเรียนออนไลน์  สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร  089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  nakornpingschool@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 7 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
 3. โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4  (ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจจะไม่รับผิดชอบหากโอนเข้าบัญชีอื่น)                            
 4. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือ โทร   089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่  nakornpingschool@gmail.com 
 5. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 6. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29 ต.มะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120    
 7. หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงิน ระบบออนไลน์จะเปิดให้ล๊อคอินภายใน 24 ชั่วโมง ล๊อคอินตามพาสเวริดที่ได้กำหนดตอนคลิกสมัคร เข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดได้จากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ วันอาทิตย์มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 8. ค่าเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

    คลิก สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และเรียนออนไลน์

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62