ค่าเรียน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

ค่าธรรรมเนียมการเรียน  ราคาเดียว ไม่มีบวกเพิ่ม เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก  (ทั้งภาคปกติ และภาค เสาร์-อาทิตย์)

ชำระลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  แค่ 5,000 บาท  ได้สวัสดิการครบ

 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล

ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น   59,000  บาท  (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก)

สบายใจระหว่างเรียน เป็นโรงเรียนเดียวที่ให้ เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน ตลอดเดือน )

เฉพาะนักเรียนต่างชาติ   ค่าธรรมเนียมการเรียน  59,000  บาท + ค่าบริการเดินเรื่องขอ Education VISA เฉพาะส่วนดำเนินการของโรงเรียน  15,000  บาท ชำระในวันที่สมัครเรียน (ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนต้องชำระเองตามกฎหมายกำหนด)

Foreign student   Study Course fee 59,000 Bath + Fees apply for Education VISA . The school operates 15,000 Baht, payable on the day of application.
(Other expenses Such as immigration office fees Students must pay by law.)

Foreign students total pay  49,000 + 15,000 = 64,000  Bath

Foreign students  Payment can be made only in one payment in cash, payable on the day of application .

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา   ฟรี    ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

       เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน )

        ฟรีหอพัก สำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 2 - 6 คน  ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้ ) (สำหรับภาคเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีหอพักให้)

       ฟรีเครื่องแบบนักศึกษา  2  ชุด  ต่อคน         

       ฟรีเข็มกลัดสถาบัน                            

       ฟรีตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         

       บริการติดต่อทำงานให้ฟรี  ไม่หักเปอร์เซ็นต์

       ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน (รุ่นละ 1 ภาษา)

        เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก

        ..............................................................................................................................................

วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว     วันสมัคร     ก่อนเปิดเรียน   + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม 

          -  ค่าลงทะเบียนเรียนจาก  59,000   บาท  ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท   เหลือ    58,000    บาท

             มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

2.   ชำระแบบแบ่งจ่าย       ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร              5,000       บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม

                                    ชำระวันแรกที่เปิดเรียน                            30,000       บาท

                                    ชำระวันที่   1   ของเดือนถัดมา                  12,000       บาท

                                    ชำระวันที่   1   ของเดือนถัดมา                  12,000       บาท

3.  กู้ยืมเรียน     

            หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต  59,000   บาท

                     -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000   บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.

                    -    เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            49,000  บาท 

                         มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

          ♦   กู้ยืมเรียนกับ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ KTC ธนาคารกรุงไทย  จำนวนเงิน    59,000   บาท   

               เพียงให้ผู้มีเงินเดือน    15,000  บาท ขึ้นไป  กู้ยืมให้

                    -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000   บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + ยื่นเอกสารกู้

                    -   เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            49,000   บาท  

                        หากยื่นกู้และชำระค่าเรียนครบภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

*** เฉพาะนักเรียนต่างชาติ   การชำระค่าเรียนเลือกได้เฉพาะข้อ 1  คือ ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว  วันสมัคร  หรือก่อนเปิดเรียนเท่านั้น

Foreign students  Payment can be made only in one payment in cash, payable on the day of application .


กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความเฟสบุค หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 , 089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  nakornpingschool@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 7 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  
 3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร
 4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร    ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4                              
 5. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความเฟสบุค หรือ โทร   053-271115 , 089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่  nakornpingschool@gmail.com 
 6. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 7. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  199/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100     
 8. มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 9. ค่าลงทะเบียนเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

เฉพาะกรณีพักหอพัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

- ค่าหอพักภาคทฤษฎี  3  เดือน  ฟรี   ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ  (สำหรับภาควันอาทิตย์ ไม่มีหอพักให้)

ค่าประกันความเสียหายคนละ   2,000   บาท  ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )

  หากประสงค์จะพักต่อหลังจาก  3  เดือนแรก   ทางโรงเรียนคิดค่าที่พักห้องรวมราคาถูกรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนละ  800  บาท/คน/เดือน
          ของใช้ที่ต้องเตรียมกรณีพักหอพัก

-          หมอน , ผ้าห่ม , ผ้าปูที่นอน (โรงเรียนมีเตียง , ที่นอนให้) , ถ้าต้องการพัดลมส่วนตัวนำมาเองได้

-          ถ้วย  จาน  แก้วน้ำ  ส่วนตัวอย่างละ  1 

-          รองเท้าคัชชู  หุ้มส้นสีขาว พื้นยางหรือส้นเตี้ย  หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าขาว

-          รองเท้าแตะ  และเสื้อผ้าชุดธรรมดาเท่าที่จำเป็น

-          นาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มวินาที สำหรับจับชีพจร

  ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

หากมีการลงทะเบียนชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี (หากยังไม่พร้อมเรียน ทางโรงเรียนเก็บสิทธิ์ไว้ให้ 1 ปี)

***  If you have payment for registered , you will not be refunded.  ***

คลิก  รายละเอียดการเรียนออนไลน์  สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-271115 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

 

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingshool@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 05/15/62