ค่าเรียน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

ประกาศเรื่องการลดค่าลงทะเบียนเรียน
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าเรียน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทางโรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจได้ปรับค่าเรียนลงดังนี้

1.เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning จากค่าลงทะเบียนเดิมตลอดหลักสูตร 45,000 บาท ปรับลดเป็น 29,000 บาท (ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน)

2.ภาคพิเศษวันอาทิตย์ จากค่าลงทะเบียนเดิมตลอดหลักสูตร 49,000 บาท ปรับลดเป็น 35,000 บาท (ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน)

3.ภาคปกติ จากค่าลงทะเบียนเดิมตลอดหลักสูตร 59,000 บาท ปรับลดเป็น 49,000 บาท (ไม่มีเก็บจุกจิกระหว่างเรียน)

อัตราค่าลงทะเบียนเรียนใหม่มีผลสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่และชำระค่าลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เหมือนกันทั้งการเรียนภาคปกติ ภาคพิเศษวันอาทิตย์ และการเรียนออนไลน์

เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนประสานเรื่องงานให้ด้วย มี Facebook กลุ่มงานอับเดตให้

ชนิดของการเรียน

ค่าเรียนทั้งหมด (ไม่มีจุกจิกเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง)

การแบ่งชำระ

 1. เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning

 

29,000  บาท  (ชำระครั้งเดียวมีส่วนลด 1,000 บาท)

กู้ยืมเรียนได้ ดูรายละเอียดด้านล่าง

 

  - วันเปิดระบบออนไลน์ 19,000 บาท

  - 1 เดือนถัดมา 10,000 บาท

 2. ภาคพิเศษวันอาทิตย์  เวลา 9.00-15.00 . 

    มีเรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning เสริมให้ฟรี

35,000  บาท  (ชำระครั้งเดียวมีส่วนลด 1,000 บาท)

กู้ยืมเรียนได้ ดูรายละเอียดด้านล่าง

  - วันสมัครเพื่อจองสิทธ์  5,000  บาท

  - วันอาทิตย์วันแรกที่เข้าเรียน  20,000  บาท

  - วันที่ 1 เดือนต่อมา  10,000  บาท

 

 3.ภาคปกติ เรียนทุกวัน จันทร์ - ศุกร์

49,000  บาท  (ชำระครั้งเดียวมีส่วนลด 1,000 บาท)

กู้ยืมเรียนได้ ดูรายละเอียดด้านล่าง

  - วันสมัครเพื่อจองสิทธ์  5,000  บาท

  - วันเปิดเรียนวันแรก  20,000 บาท

  - วันที่ 1 เดือนต่อมา  12,000  บาท

  - วันที่ 1 เดือนต่อมา  12,000  บาท

1. เรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์

ค่าธรรรมเนียมการเรียน ไม่มีบวกเพิ่ม เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก 

ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น  29,000  บาท  (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก)

เรียนทฤษฎีด้านผู้ช่วยการพยาบาลเพื่อปูพื้นฐาน แยกสาขาตามความต้องการของผู้เรียนช่วงฝึกงาน (ผู้เรียนเลือกได้)

 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
 •   การดูแลผู้สูงอายุ

สวัสดิการและการแบ่งชำระ การกู้ยืมเรียน เหมือนภาคพิเศษวันอาทิตย์ (ตามข้อ 2 แต่ราคาค่าเรียนถูกกว่าภาควันอาทิตย์)

   


2. ภาคพิเศษวันอาทิตย์  เวลา 9.00-15.00 . มีเรียนออนไลน์ ระบบ E-Learning เสริมให้ฟรี

   (เรียน 2 ระบบ ควบคู่กันจบเร็วขึ้น ความรู้แน่นกว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียว)

ค่าธรรรมเนียมการเรียน ไม่มีบวกเพิ่ม เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก 

ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 35,000  บาท  (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก)

 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
 •   การดูแลผู้สูงอายุ
สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา   ฟรี    ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

       เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท X วันมาเรียนที่โรงเรียน (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน )

       ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา  2 ตัว ต่อคน สำหรับภาควันอาทิตย์  (ถ้านักเรียนออนไลน์ได้เสื้อฟอร์มคนละ 1 ตัว)     

       ฟรี เข็มกลัดสถาบัน                            

       ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         

       บริการติดต่อทำงานให้ฟรี  ไม่หักเปอร์เซ็นต์

   วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว วันสมัคร ก่อนเปิดเรียน   + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม 

          -  ค่าลงทะเบียนเรียน 35,000 บาท  ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท   เหลือ 34,000 บาท

             มีเบี้ยเลี้ยงเมื่อมาเรียนวันอาทิตย์ วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

2.   ชำระแบบแบ่งจ่าย ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร   5,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม (บอกเบอร์ขนาดเสื้อได้ถ้าไม่ได้มาวัดตัว)

                              ชำระวันอาทิตย์วันแรกที่เข้าเรียน    20,000  บาท

                              ชำระวันที่ 1 เดือนต่อมา               10,000  บาท                               

3.  กู้ยืมเรียน     

            หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวน  49,000 บาท (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนรวมทั้งหมดแค่ 35,000 บาท)

                     -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.

                    -    เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            25,000  บาท 

                         หากยื่นกู้และชำระค่าเรียนครบภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดระบบเรียน มีเบี้ยเลี้ยงเมื่อมาเรียนวันอาทิตย์ วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

          ♦   กู้ยืมเรียนกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 49,000 บาท (ยื่นกู้เกินให้ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเรียน แต่จ่ายโรงเรียนรวมทั้งหมดแค่ 35,000 บาท)  

               เพียงให้ผู้มีเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป  กู้ยืมให้

                    -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + ยื่นเอกสารกู้

                    -   เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            25,000  บาท  

                        หากยื่นกู้และชำระค่าเรียนครบภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดระบบเรียน มีเบี้ยเลี้ยงเมื่อมาเรียนวันอาทิตย์ วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร  089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  nakornpingschool@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 7 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
 3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000 + 20,000 = 25,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเปิดระบบเรียน / หรือชำระเต็มจำนวน ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท  เหลือ 38,000 บาท
 4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร    ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4                              
 5. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือ โทร   089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่  nakornpingschool@gmail.com 
 6. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 7. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120    
 8. หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงิน ระบบออนไลน์จะเปิดให้ล๊อคอินภายใน 24 ชั่วโมง ล๊อคอินตามพาสเวริดที่ได้กำหนดตอนคลิกสมัคร เข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดได้จากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ วันอาทิตย์มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 9. ค่าเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

    คลิก สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และเรียนออนไลน์


3.ภาคปกติ เรียนทุกวัน (หยุดศุกร์ - เสาร์)  เวลา 9.00-15.00 .

ค่าธรรรมเนียมการเรียน ไม่มีบวกเพิ่ม เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก 

ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 49,000  บาท  (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก)

 •   พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA)
 •   พนักงานผู้ช่วยห้องยา (PA)
 •   ผู้ช่วยทันตกรรม (DA)
 •   ผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
 •   ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
 •   การดูแลผู้สูงอายุ

สบายใจระหว่างเรียน เป็นโรงเรียนเดียวที่ให้ เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน ตลอดเดือน )

วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว  วันสมัคร ก่อนเปิดเรียน   + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม 

          -  ค่าลงทะเบียนเรียนจาก 49,000 บาท  ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท  เหลือ 48,000 บาท

             มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

2.   ชำระแบบแบ่งจ่าย       ชำระค่าลงทะเบียนวันสมัคร 5,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม

                                    ชำระวันแรกที่เปิดเรียน     20,000  บาท

                                    ชำระวันที่ 1 เดือนถัดมา    12,000  บาท

                                    ชำระวันที่ 1 เดือนถัดมา    12,000  บาท

3.  กู้ยืมเรียน     

      ครอบครัวเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต 49,000 บาท

                     -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000  บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.

                    -    เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            39,000  บาท 

                         มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

          ♦   กู้ยืมเรียนกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 49,000 บาท 

               เพียงให้ผู้มีเงินเดือน 15,000  บาท ขึ้นไป กู้ยืมให้

                    -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร  10,000   บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + ยื่นเอกสารกู้

                    -   เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            39,000   บาท  

                        หากยื่นกู้และชำระค่าเรียนครบภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา   ฟรี    ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

       เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท  (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน )

        ฟรีหอพัก สำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 2 - 6 คน  ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้ ) (สำหรับภาคเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีหอพักให้)

       ฟรี เสื้อเครื่องแบบนักศึกษา คนละ 2 ตัว         

       ฟรี เข็มกลัดสถาบัน                            

       ฟรี ตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         

       บริการติดต่อทำงานให้ฟรี  ไม่หักเปอร์เซ็นต์

       ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน (รุ่นละ 1 ภาษา)

        เรียนที่นี่ไม่มีเก็บจุกจิก      

เฉพาะกรณีพักหอพัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

- ค่าหอพักภาคทฤษฎี  3  เดือน  ฟรี   ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ  (สำหรับภาควันอาทิตย์ ไม่มีหอพักให้)

ค่าประกันความเสียหายคนละ   2,000   บาท  ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )

  หากประสงค์จะพักต่อหลังจาก  3  เดือนแรก   ทางโรงเรียนคิดค่าที่พักห้องรวมราคาถูกรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนละ  800  บาท/คน/เดือน

1. กรณีพักหอพักที่โรงเรียนฟรี หอพักฟรี(ห้องละ 2-6 คน เอาพัดลมมาเอง) ประตูหอเปิด 7.00-19.00 น ไม่เก็บค่าน้ำ ค่าไฟ มีค่าประกันหอพักคนละ 2000 บาท (คืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก)

2. กรณีต้องการพักห้องแอร์  มีค่าไฟเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท/คน (ห้องละ 2-4 คน)

3. กรณีต้องการห้องพักส่วนตัว หรือ พักเองข้างนอก เป็นนักเรียนแบบ ไป-กลับ ได้

          ของใช้ที่ต้องเตรียมกรณีพักหอพัก

-          หมอน , ผ้าห่ม , ผ้าปูที่นอน (โรงเรียนมีเตียง , ที่นอนให้) , ถ้าต้องการพัดลมส่วนตัวนำมาเองได้

-          ถ้วย  จาน  แก้วน้ำ  ส่วนตัวอย่างละ  1 

-          รองเท้าคัชชู  หุ้มส้นสีขาว พื้นยางหรือส้นเตี้ย  หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าขาว

-          รองเท้าแตะ  และเสื้อผ้าชุดธรรมดาเท่าที่จำเป็น

-          นาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มวินาที สำหรับจับชีพจร

กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

 1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความ Line ID 0882690773 หรือคลิก Add Friends ด้านล่าง หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร  089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  nakornpingschool@gmail.com 
 2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 7 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  
 3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร
 4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร    ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4                              
 5. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความเฟสบุค หรือ โทร   089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่  nakornpingschool@gmail.com 
 6. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
 7. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120    
 8. มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
 9. ค่าลงทะเบียนเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

                      


  *** เฉพาะนักเรียนต่างชาติ   การชำระค่าเรียนแบบครั้งเดียว  วันสมัคร  หรือก่อนเปิดเรียนเท่านั้น

  Foreign students  Payment can be made only in one payment in cash, payable on the day of application .

  เฉพาะนักเรียนต่างชาติ   ค่าธรรมเนียมการเรียน  59,000  บาท + ค่าบริการเดินเรื่องขอ Education VISA เฉพาะส่วนดำเนินการของโรงเรียน  10,000  บาท ชำระในวันที่สมัครเรียน (ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนต้องชำระเองตามกฎหมายกำหนด)

  Foreign student   Study Course fee 59,000 Bath + Fees apply for Education VISA . The school operates 15,000 Baht, payable on the day of application.
  (Other expenses Such as immigration office fees Students must pay by law.)

  Foreign students total pay  59,000 + 10,000 = 69,000  Bath

  Foreign students  Payment can be made only in one payment in cash, payable on the day of application .

   

                     คลิก สมัครเรียนภาควันอาทิตย์และเรียนออนไลน์

  ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

หากมีการลงทะเบียนชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี (หากยังไม่พร้อมเรียน ทางโรงเรียนเก็บสิทธิ์ไว้ให้ 1 ปี)

***  If you have payment for registered , you will not be refunded.  ***

คลิก  รายละเอียดการเรียนออนไลน์  สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน


โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ 269 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.29  ต.มะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/D91urD96s2WshVC17

คลิกดูแผนที่

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

*หากชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ไม่ว่ากรณีใดใด*

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62