มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประวัติโรงเรียน ระเบียบการรับสมัคร ค่าเรียน มาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมภาพกิจกรรม

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

ราชกิจจานุเบกษา   ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพการดูแลผูสูงอายุ  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

มาตรฐานฝีมือแรงงานห่งชาติ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติ ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุระดับ 1  คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

#หลักฐานการสมัครเข้ารับการทดสอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการประกอบอาชีพ หรือสำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เฉพาะกรณีทดสอบฯ ระดับสูงขึ้น)
5. ค่าธรรมเนียม/ค่าทดสอบ 750 บาท/ท่าน

 


โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

 

Home ] Up ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62