โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ

  

     For English Click Here   

....... โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ผู้ช่วยทางการพยาบาลคุณภาพ ศูนย์รวมความรู้ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ........

 

หน้าหลัก

เรียนที่นี่ Free WIFI

 

.........................................

เพจโรงเรียน กดถูกใจรับข่าวสาร

..........................................

Facebook โรงเรียน กด@เพื่อน

 

.....................................................

การอ่านออกเสียงคำศัพท์เทคนิค

.....................................................

 

 

 

ค่าธรรรมเนียมการเรียน  ผู้ช่วยทางการพยาบาล ตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น   49,000  บาท (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก)

สบายใจระหว่างเรียน เป็นโรงเรียนเดียวที่ให้....  เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน )

ค่าธรรมเนียมการเรียนแบ่งชัดเจนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

วิชาพื้นฐานทั่วไป

โภชนาการ                             3         หน่วย          หน่วยกิตละ      1,200  บาท      เป็นเงิน    3,600  บาท

กฎหมายแรงงาน                     3         หน่วย          หน่วยกิตละ      1,200  บาท      เป็นเงิน    3,600  บาท

จิตวิทยาการทำงาน                  4         หน่วย          หน่วยกิตละ      1,200    บาท    เป็นเงิน    4,800  บาท

ภาษาอังกฤษ + ญี่ปุ่น               สอนให้ฟรี

รวมวิชาพื้นฐานทั่วไป         10         หน่วยกิต       รวม        12,000    บาท

วิชาหลัก   ด้านการพยาบาล

การปฐมพยาบาล                      5         หน่วย           หน่วยกิตละ    1,200  บาท     เป็นเงิน    6,000  บาท

การดูแลทั่วไป                         5         หน่วย           หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

การดูแลผู้สูงอายุ                     5          หน่วย           หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

การดูแลเด็กเล็ก                      5          หน่วย           หน่วยกิตละ    1,400  บาท     เป็นเงิน    7,000  บาท

สรีระวิทยา                             5          หน่วย            หน่วยกิตละ    1,200   บาท    เป็นเงิน    6,000  บาท

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน    4    หน่วย            หน่วยกิตละ    1,000   บาท    เป็นเงิน    4,000  บาท

รวมวิชาหลักการพยาบาล        29         หน่วยกิต       รวม        37,000    บาท

ฝึกปฏิบัติงาน

ฝึกปฏิบัติงาน                     7        หน่วยกิต 

รวมค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร              รวม         49,000     บาท      (ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นใดอีก) 

สวัสดิการที่โรงเรียนมีให้แก่นักศึกษา   ฟรี    ตลอดหลักสูตรภาคทฤษฎี

       เบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (เฉพาะผู้ชำระค่าเรียนแบบจ่ายครั้งเดียว หรือ กู้ยืมเรียนที่ชำระค่าเรียนทั้งหมดภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน และไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน )

        ฟรีหอพัก สำหรับคนบ้านไกล พักห้องละ 6 คน  ( นักเรียนจะพักหอพักหรือไม่ก็ได้)

       ฟรีเครื่องแบบนักศึกษา  2  ชุด  ต่อคน         

       ฟรีเข็มกลัดสถาบัน                            

       ฟรีตำราเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน         

       บริการติดต่อทำงานให้ฟรี  ไม่หักเปอร์เซ็นต์

       ฟรี สอนเสริมภาษาอังกฤษ + ภาษาญี่ปุ่น

        ทั้งหมด   ฟรีให้รวม  30,000  บาท/คน 

..............................................................................................................................................

วิธีการชำระเงิน

1.    ชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว     วันสมัคร     ก่อนเปิดเรียน   + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม 

          -  ค่าลงทะเบียนเรียนจาก  49,000   บาท  ชำระครั้งเดียวลดให้  1,000  บาท   เหลือ    48,000    บาท

             มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

2.   ชำระแบบแบ่งจ่าย       ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร              5,000       บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม

                                    ชำระวันแรกที่เปิดเรียน                            20,000       บาท

                                    ชำระวันที่   1   ของเดือนถัดมา                  12,000       บาท

                                    ชำระวันที่   1   ของเดือนถัดมา                  12,000       บาท

3.  กู้ยืมเรียน     

            หากทางบ้านเป็นเกษตรกร เป็นสมาชิกธนาคาร ธกส. สามารถกู้ ธกส. ได้เต็มจำนวนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต  49,000   บาท

                     -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร   5,000   บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + รับเอกสารยื่นกู้ ธกส.

                    -    เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก            44,000   บาท 

                         มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

             กู้ยืมเรียนกับ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ KTC นาคารกรุงไทย  จำนวนเงิน    49,000   บาท   

               เพียงให้ผู้มีเงินเดือน    15,000  บาท ขึ้นไป  กู้ยืมให้

                    -   ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าวันสมัคร   5,000   บาท + วัดตัวเพื่อตัดฟอร์ม + ยื่นเอกสารกู้

                    -   เมื่อธนาคารอนุมัติ  ชำระอีก          44,000    บาท  

                        หากยื่นกู้และชำระค่าเรียนครบภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดเรียน มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนทฤษฎี วันละ 100 บาท (ไม่มีลา ไม่มีขาดเรียน)

 หากมีการลงทะเบียนชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี

กรุณาแสดงความประสงค์และขอรายละเอียดที่โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ   โทร  053-271115 ,  089-7559412    ทุกวันเวลาทำการ  9.00 17.00 น.

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

  


กรณีไม่ได้เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง

  1. จ้งชื่อ-สกุล มาทางข้อความเฟสบุค หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ที่จะสมัครเรียนที่ โทร   053-271115 , 089-7559412   หรือแจ้งรายละเอียดที่  applepanita@gmail.com 
  2. คลิกสมัครผ่านหน้าเวปไซท์ได้ตามลิงค์   คลิกเพื่อสมัครเรียน   กรอกรายละเอียดใบสมัคร  ส่งเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 8 ทางไปรษณีย์   ส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ EMS  
  3. ชำระค่าสมัครลงทะเบียนแรกเข้า  5,000  บาท  โอนเงินผ่านธนาคาร
  4. โอนเงินผ่านทางธนาคาร   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี   530-1-02810-3
  5.                            หรือ     ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็ลทรัลแอร์พอร์ต  ชื่อบัญชี ภนิตา ยังวิลัย  เลขบัญชี  497-0-15567-4
  6. กรุณาโทรแจ้งทางโรงเรียนทราบเมื่อส่งเงินเรียบร้อยแล้ว  ทางข้อความเฟสบุค หรือ โทร   053-271115 , 089-7559412  หรือ  E-Mail แจ้งที่   applepanita@gmail.com   
  7. เก็บหลักฐานการส่งเงินตัวจริงให้นักเรียนนำมาแสดงด้วยตัวเองวันรายงานตัวทางโรงเรียนจึงจะออกใบเสร็จให้ได้   
  8. หลักฐานสำหรับสมัคร   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียนและผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด   สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิม   และรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วก็ได้ 2 ใบ  (กรณีเอกสารยังไม่ครบ เช่น ใบวุฒิยังไม่ได้ ค่อยเอามายื่นให้โรงเรียนเพิ่มเติมวันเปิดเรียนได้)  ส่งกลับมาที่ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เลขที่  199/13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100     
  9. มารายงานตัวตามวัน เวลาที่โรงเรียนเปิดเรียน
  10. ค่าลงทะเบียนเรียนงวดต่อไป   สามารถชำระด้วยเงินสดที่โรงเรียน หรือโอนเงินผ่านธนาคารก็ได้

เฉพาะกรณีพักหอพัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

- ค่าหอพักภาคทฤษฎี  3  เดือน  ฟรี   ไม่มีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ 

- ค่าประกันความเสียหายคนละ   2,000   บาท  ( ทางโรงเรียนจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดการพัก )

  หากประสงค์จะพักต่อหลังจาก  3  เดือนแรก   ทางโรงเรียนคิดค่าที่พักห้องรวมราคาถูกรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนละ  800  บาท/คน/เดือน
          ของใช้ที่ต้องเตรียมกรณีพักหอพัก

-          หมอน  ,  ผ้าห่ม  (โรงเรียนมีเตียงและที่นอนให้)

-          ถ้วย  จาน  แก้วน้ำ  ส่วนตัวอย่างละ  1

-          รองเท้าคัชชู  หุ้มส้นสีขาว  หรือรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าขาว

-          รองเท้าแตะ  และเสื้อผ้าชุดธรรมดาเท่าที่จำเป็น

-          นาฬิกาข้อมือแบบมีเข็มวินาที

  ค่าเรียนถูก  แบ่งชำระได้  มีกู้ยืมเรียนกับธนาคารของรัฐ

หากมีการลงทะเบียนชำระค่าเรียนแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้ทุกกรณี

สมัครเรียนได้ทุกวันที่โรงเรียน  นครพิงค์อภิบาลกิจ 199/13  ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 (หน้าโรงแรมดิอิมเพรส)

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่    053-271115 , 089-7559412     applepanita@gmail.com    

School Map แผนที่โรงเรียน คลิก

รายละเอียดการเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาเรียนภาคปกติที่โรงเรียน

  

คลิกเพื่อดูรูปอื่นๆ หน้า  2            5       ภาพกิจกรรมภายใน    ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม    ภาพการเรียนและฝึกงาน    งานรับประกาศนียบัตร   งานรับประกาศนียบัตร  

คลิกชมภาพ   ออกหน่วยบริการสุขภาพ หมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์

 

Send mail to applepanita@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2005 Nakornpingaphibalkit Nurse Aide School
Last modified: มิถุนายน 21, 2560