คุณภาพและการบริการ
ข่าวสาร ระเบียบการ-ค่าเรียน คุณภาพและการบริการ

NakornpingAphibalkit Nurse Aide School

             For English click here. 

 

  Home   หน้าหลัก 

เพจโรงเรียน ส่งข้อความ

.................................

Facebook โรงเรียน@เพื่อน

 

  

 

เรียนที่นี่ Free WIFI

  

 

 

คลิกรายละเอียดที่เมนูด้านซ้ายค่ะ

โรงเรียนเพื่องานผู้ช่วยการพยาบาล  ผู้ช่วยทันตกรรม  ผู้ช่วยเภสัชกร  ผู้ช่วยศูนย์ความงาม  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก  ประเภทโรงเรียนวิชาชีพเอกชนนอกระบบ เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตำแหน่งผู้ช่วยทางการพยาบาล  ผู้ช่วยทันตกรรม  ผู้ช่วยเภสัชกร  ผู้ช่วยศูนย์ความงาม  ประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ  วันที่   10  พฤษภาคม  2545  ด้วยประสบการณ์การสอนคุณภาพเป็นเวลา  15  ปี โดยมี 

- ดร.ณคเดช  ยังวิลัย          ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง

- อาจารย์ ภนิตา  ยังวิลัย     ผู้บริหารสถานศึกษา

- อาจารย์อภิปรัชญ์  คืนดี    ผู้จัดการ  

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ  และอาจารย์เฉพาะทางหลากหลายวิชาชีพ

รางวัลโรงเรียนระบบประกันคุณภาพดีเด่น  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับรองให้โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพดีเด่นประจำปี พ.ศ.2552  และประจำปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติบัตร เป็นการรับรองถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและความโดดเด่นของสถานศึกษาที่อยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไป

สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร    โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ ได้รับคัดเลือกจากรายการ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้เป็นอันดับหนึ่งใน 10 สุดยอดสถาบันเสริมหลักสูตร 

เว็ปไซท์โรงเรียน  www.popcare.com , www.aschoolonline.com , Facebook : นครพิงค์ อภิบาลกิจ

รางวัลโรงเรียนกิจกรรมอาเซี่ยนดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558

รางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2558 จากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

 

วิสัยทัศน์  :     เราจะเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรผู้ช่วยทางการพยาบาล  ที่มีคุณภาพอันดับต้นของประเทศไทย 

พันธกิจ    :     สร้างบุคคลคุณภาพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ E-Learning อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ที่ www.aschoolonline.com  มีระบบสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน Facebook และ Line@

บทบาทการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม : โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เน้นการเป็นผู้ให้แก่สังคม และตั้งใจที่จะให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนแบบยั่งยืน มีกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม เช่นการออกหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนห่างไกลฟรี การอบรมปฐมพยาบาลฟรี ให้แก่องค์กรต่างๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที และเป็นผู้ประสานงานเรื่องงานกับสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน  คลินิก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  โรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และศูนย์การพยาบาลต่างๆ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพคู่กับคุณธรรม โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พิถีพิถัน ใส่ใจ รักษาคุณภาพ และคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่   053-111513 , 089-7559412   nakornpingschool@gmail.com  

แผนที่​ โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ  
(Modern Education) เลขที่ 392/1-2 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

https://maps.app.goo.gl/GpGPs95pWkMjd4m28

คลิกดูแผนที่

            สอบถามเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นทางข้อความ Facebook และ LINE

ระเบียบการและค่าเรียน ภาคปกติ   ,   ค่าเรียนแบบ E-Learning

คลิกเพื่อสมัครเรียนภาคปกติ    ,   คลิกเพื่อสมัครเรียนแบบ E-Learning

 

Home ] คุณภาพระดับดีเยี่ยม ] ปฐมพยาบาล CPR ] รับมอบประกาศนียบัตร ] หน่วยบริการสุขภาพ ] งานที่รองรับ ]

Send mail to nakornpingschool@gmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright 2017 NakornpingAphibalkit Nurse Aide School
Last modified: 10/08/62